ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 17 ваучери за пазаруване до 300 лв.и 20 ранички от H&M


Колкото повече абонати, толкова повече награди! Включете се в новата игра на H&M и поканете приятели, за да достигнете целта и да спечелите страхотни награди. С всяка нова цел наградите се увеличават!
Регистрирайте се за H&M Fashion news и следете в реално време колко участника остават до постигането на целта. След регистрация ще получите линк, който можете да споделяте с всички свои приятели, за да увеличите шанса си да спечелите! С постигането на всяка цел ще раздаваме наградите, които са скрити в нея:
Цел 1 (3000 участника)
20 ранички 5 YEARS H&M и 5 H&M карти-ваучер по 50 лв.!

Цел 2 (5000 участника)
5 H&M карти-ваучер по 100 лв. и 1 H&M карта-ваучер за 200 лв.!

Цел 3 (10 000 участника)
5 H&M карти-ваучер по 150 лв. и 1 H&M карта-ваучер за 300 лв.!

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ 

Организатор на рекламната кампания „КОЛОТО ПОВЕЧЕ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ!“ („Играта“) е H & M HENNES & MAURITZ AB ( “H&M”), (“Организатор на играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу “Официални Правила”).


Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес http://social.hm.com/preview/bg_BG/the-more-the-better. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес http://social.hm.com/preview/bg_BG/the-more-the-better.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда онлайн на уеб сайт http://social.hm.com/preview/bg_BG/the-more-the-better.


РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
От 10:00 часа на 10.07.2017 г. до 20:00 часа на 30.07.2017 г. участниците имат право да се регистрират, като въведат изискваните лични данни на уебсайта: http://social.hm.com/preview/bg_BG/the-more-the-better.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

За да участват, потребителите трябва да се регистрират за седмичния бюлетин на H&M – Fashion News на уеб страницата на Играта: http://social.hm.com/preview/bg_BG/the-more-the-better.

Играта е разделена на три нива („цели“), които трябва да бъдат постигнати, за да бъдат спечелени наградите, съдържащи се в тях. За да бъде постигната всяка цел, трябва да се регистрират определен брой абонати. Играта автоматично преминава към следващата цел, след като предишната е постигната. Участниците могат да се регистрират дори и след постигането на най-високата цел, ако периодът на играта не е изтекъл. Участниците, които са се регистрирали и не са изтеглени като печеливши в едно ниво, продължават надпреварата към следващата цел и увеличават шанса си за спечелване на още по-големи награди. Един участник има право да печели само една награда. Ако дадена цел не бъде постигната, то наградите в нея няма да бъдат спечелени. 
За да се регистрират, участниците трябва да въведат валиден имейл адрес, име, фамилия, пол, както и да потвърдят, че желаят да получават седмичния бюлетин на H&M – Fashion news. След регистрация, системата генерира индивидуален линк, който участниците могат да споделят с приятели, за да стигнат по-скоро до целта и да увеличат шанса си за спечелване на наградите.
След постигането на всяка цел, чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип, в присъствието на нотариус ще бъдат изтеглени победителите във съответното ниво. Печелившите участници ще бъде оповестени на сайта на играта на 1.08.2017г.
За участниците е необходимо да имат валидна интернет връзка, за да имат достъп до http://social.hm.com/preview/bg_BG/the-more-the-better.
За участие в играта, не е необходимо да се извършва покупка на какъвто и да е било продукт.
РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

Играта е отворена за участие на всички физически лица над 16 години на територията на България, с изключение на служителите на H&M, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Лица под 18 години имат право да участват в Играта само в присъствието / или под наблюдението на свой родител / или настойник, който носи отговорност за тях. В случай че печеливш участник е над 16 години, но под 18 години, наградата следва да бъде получена от съответния победител само в присъствието на негов родител или настойник.
Играта е валидна само за нови абонати на H&M – Fashion news, регистрирали сев периода на играта.
РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

За валидна се счита всяка регистрация на http://social.hm.com/preview/bg_BG/the-more-the-better, при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4 и Раздел 5.

За валидна се счита регистрацията само на нови абонати на седмичния бюлетин на H&M, регистрирали се в периода на играта. Ако участникът вече е регистриран за седмичния бюлетин на H&Mи се отрегистрира с цел нова регистрация, която да попадне в жребия за Играта, неговата заявка за участие няма да попадне в базата данни на Играта, но той ще продължи да се възползва от всички услуги, които предоставя седмичния бюлетин на H&M.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *