ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 хлебопекарни Tefal, 3 миксери и още 12 тави за печене и прибори за хранене от София Мел


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР

1.1 Организаторът на промоцията е ГудМилс България ЕООД, с адрес град София, ул. Павлина Унуфриева №4 и ЕИК номер: 203648723 (по надолу наречен „Организатор“).

РАЗДЕЛ 2. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА

2.1 Периодът на провеждане на промоцията е 10.07.2017 (12:00 часа) до 20.08.2017 (23:59:59 часа).

РАЗДЕЛ 3. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ В ПРОМОЦИЯТА:

3.1 Участието в промоцията не е обвързано с покупка на продукти.

РАЗДЕЛ 4. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

4.1 Всеки един потребител, който е посетил и харесал официалната страница на София Мел във Facebook – https://www.facebook.com/sofiamel.b…

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ

5.1 Наградите са:
– 3 броя миксери Тефал;
– 3 броя хлебопекарни Тефал;
– 6 броя тави за пай и блатове;
– 6 броя комплект прибори за хранене.
5.2 Всеки един потребител, може да спечели само 1 награда, независимо от нейния вид.

РАЗДЕЛ 6. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА

6.1. Промоцията е открита за участие за всички физически лица, навършили 18 години с местоживеене в Република България.
6.2 С участието си в Промоцията участниците се обвързват с описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
6.3. С участието си в Промоцията всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Промоцията (виж част 8). Организаторът е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни в КЗЛД.

РАЗДЕЛ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

7.1 Всеки потребител, желаещ да участва в промоцията, трябва да има предварително създаден профил (регистрация) в социалната мрежа Facebook и да посети официалната Facebook страница на “София Мел” на адрес – https://www.facebook.com/sofiamel.b…
7.2 Посещавайки официалната страница на “София Мел” във Facebook, всеки един потребител може да види публикация, маркирана със седмично предизвикателство;
7.3 Седмичното предизвикателство е свързано с приготвяне на 2 рецепти. За да участва в томболата за разпределяне на награди, всеки един потребител трябва да приготви една от избраните рецепти и да постави снимка на приготвената рецепта като коментар към публикацията.

7.4 Всеки един потребител може да участва само по веднъж в дадено седмично предизвикателство (рецепта).

7.6 Всяка една от рецептите, които трябва да бъдат приготвени се явява виртуален “отбор”. Приготвяйки дадена рецепта и публиквайки снимка на готовото печиво, потребителят автоматично се асоциира с един от двата отбора.

7.5 Всяка седмица, в продължение на 6 седмици, ще бъде обявявана различно предизвикатество с двойка рецепти, които ще бъдат различни. Потребителя сам избира коя рецепта да приготви, чиято снимка трябва да прикачи като коментар. 7.7 Седмичните предизвикателства са както следва:

– седмица 5: от 7 Август 2017 в 00:00 часа до 13 Август 2017 в 23:59:59 часа;

– седмица 1: от 10 Юли 2017 в 12:00 часа до 16 Юли 2017 в 23:59:59 часа; – седмица 2: от 17 Юли 2017 в 00:00 часа до 23 Юли 2017 в 23:59:59 часа; – седмица 3: от 24 Юли 2017 в 00:00 часа до 30 Юли 2017 в 23:59:59 часа; – седмица 4: от 31 Юли 2017 в 00:00 часа до 6 Август 2017 в 23:59:59 часа;

7.8 За измерване на точният час се ползва времето, което се визуализира в социалната мрежа Facebook.
– седмица 6: от 14 Август 2017 в 00:00 часа до 20 Август 2017 в 23:59:59 часа.

РАЗДЕЛ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Всеки един потребител, за да участва в томболата за разпределяне на награди, независимо от техният вид, трябва да е снимал и публикувал снимката на приготвеното печиво като коментар под публикуваното седмично предизвикателство, като неговият отбор трябва да има по-голям брой участници от другият. Под по-голям брой участници се има впредвид, че над 50% от всички участници в седмичното предизвикателство трябва да са избрали да приготвят и са прикачили снимка на съответното печиво.

8.2 Тегленето на наградите ще се осъществи по следния начин – седмица 1 – обявяване на победителите не по-късно от 12:00 часа на 18 Юли 2017 – седмица 2 – обявяване на победителите не по-късно от 12:00 часа на 25 Юли 2017 – седмица 3 – обявяване на победителите не по-късно от 12:00 часа на 1 Август 2017 – седмица 4 – обявяване на победителите не по-късно от 12:00 часа на 8 Август 2017 – седмица 5 – обявяване на победителите не по-късно от 12:00 часа на 15 Август 2017;

– през седмица 2 от промоцията, на случаен принцип даващ равни права за спечелване на всички участници, ще бъдат 1 бр. хлебопекарна Tefal, 1 бр. комплект тави за печене на пай и блатове, 1 бр. комплект прибори за хранене.

– седмица 6 – обявяване на победителите не по-късно от 12:00 часа на 22 Август 2017. 8.3 Наградите са разпределени както следва: – през седмица 1 от промоцията, на случаен принцип даващ равни права за спечелване на всички участници, ще бъдат 1 бр. Миксер Tefal, 1 бр. комплект тави за печене на пай и блатове, 1 бр. комплект прибори за хранене.

– през седмица 5 от промоцията, на случаен принцип даващ равни права за спечелване на всички участници, ще бъдат 1 бр. Миксер Tefal, 1 бр. комплект тави за печене на пай и блатове, 1 бр. комплект прибори за хранене.

– през седмица 3 от промоцията, на случаен принцип даващ равни права за спечелване на всички участници, ще бъдат 1 бр. Миксер Tefal, 1 бр. комплект тави за печене на пай и блатове, 1 бр. комплект прибори за хранене. – през седмица 4 от промоцията, на случаен принцип даващ равни права за спечелване на всички участници, ще бъдат 1 бр. хлебопекарна Tefal, 1 бр. комплект тави за печене на пай и блатове, 1 бр. комплект прибори за хранене.

8.5. Наградите се получават чрез куриерските услуги на фирма „Рапидо Експрес и Логистика“ в срок до 30 /тридесет / дни след края на промоцията.

– през седмица 6 от промоцията, на случаен принцип даващ равни права за спечелване на всички участници, ще бъдат 1 бр. хлебопекарна Tefal, 1 бр. комплект тави за печене на пай и блатове, 1 бр. комплект прибори за хранене. 8.4 Ако даден потребител спечели награда трябва да напише в лично съобщение към официалната страница на “София Мел” своите три имена, ЕГН (само за печелившите на хлебопекарна или миксер), адрес и телефон за достатвка на наградите. 8.6. При получаване на наградата участникът следва да се идентифицира с лична карта.

8.7. Приема се за отказ от получаване на спечелена награда, ако участникът не е потърсил наградата си в срок от 30 (тридесет) дни след края на промоцията.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *