ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 кошници с 4 бр. Старо пиво от Каменица


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта “Пиво за повод”, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. «Арх. Камен Петков» 1А, Офис сграда, ет.5, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Играта във Фейсбук страницата(„Страницата“) https://www.facebook.com/pg/kamenitzabg/notes/ и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Играта.
2.3. Чрез изпращане на съобщение в Страницата, по време на Играта, всички заинтересувани могат да получават информация и консултация.
2.4. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им в Страницата.
2.5. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1 Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.
4.2. В Играта нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, агенция „Суинг” ЕООД, както и членовете на семействата им.
4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира на 23 юни 2017 г. и продължава до 23:59:59 часа на 09 юли 2017 г.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:
Награда: Кошница с 4 бр. Старо пиво всяка
Брой награди: 30 бр. 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1 За да участва за награда от Играта, участникът е необходимо да извърши следните действия в посочената по-долу последователност:
a) Да посети Фейсбук Страницата на Kamenitza: https://www.facebook.com/pg/kamenitzabg/ .
b) Да се запознае с официалните правила на Играта. Чрез участието си в Играта той автоматично се съгласява с тях.
c) На 23.06.2017 г., на 30.06.2017 г. и на 07.07.2017 г. на стената в Страницата ще бъде публикуван по един игрален пост „Постът“. Постовете ще съдържат задача.
d) Задачите са различни за всяка игра и се състоят съответно в :
i) За Игра №1 (23.06.2017) – участникът да избере между 4 твърдения, като гласува с коментар под игралния пост с отговор А, B, C или D.
ii) За Игра №2 (30.06.2017) – участникът да отговори на въпроса „По какъв повод би почерпил със Старо Пиво?» с коментар под игралния пост – текст, снимка или видео. Лицата, ако такива присъстват в снимките или видео клиповете, трябва да са навършили 25 години. При възраст под 25 години, Организаторът има право да не одобрява снимката/видео клипа за участие в Играта.
iii) За Игра №3 (07.07.2017) – участникът да тагне един или повече пълнолетни приятели, с които иска да сподели Старо пиво, в коментар под игралния пост.
7.2. От всички участници чрез томбола ще бъдат изтеглени общо 30 (тридесет) спечелили, както следва:
· На 26 юни ще бъдат изтеглени 10 спечелили, измежду всички валидни участия в периода 23.06 – 25.06 включително. 
· На 3 юли ще бъдат изтеглени 10 спечелили, измежду всички валидни участия в периода 30.06 – 02.07 включително.
· На 10 юли ще бъдат изтеглени 10 спечелили, измежду всички валидни участия в периода 07.07 – 09.07 включително.
· За валидни участия ще се считат всички участия, които отговарят на механизма за участие, описан в т. 7.1, и всички условия, описани по-долу в т. 7.3 – 7.6
7.3. В томболата могат да участват само авторски текстове, снимки и видео материали, отговарящи на условията за участие. Томболата се провежда след приключване на всеки един от трите етапа на Играта. В томболите се теглят и резервни спечелили, на които наградата може да бъде предоставена по реда на изтегляне, ако по някаква причина наградата не може да бъде предоставена на спечелил участник.
7.4. В Играта не участват харесвания под игралния пост, публикуван от Организатора, както и харесвания и коментари под публикувана от Участник в играта снимка. 
7.5. Всеки участник може да участва в Играта неограничен брой пъти с текст, авторски снимки или видео материали във всеки от трите етапа на Играта.
7.6. Публикуваното съдържание, както и коментарите към него, не трябва да представляват: обидно или вулгарно съдържание, както и такова, което накърнява добрите нрави или законоустановения ред, подтиква към насилие, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, което приканва към агресия, или безотговорна консумация. Не се допуска визуално съдържание с участието на лица под 25 години. Съдържанието на текст, авторска снимка, видео материал и поста към нея/него не трябва да представлява такова, което може да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на марка Corona.
7.7. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съдържание, което не отговаря на условията по т.7.6 тук по-горе.
7.8. Участник може да спечели само веднъж награда от Играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *