ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете плажни кърпи и плажна чанта от DEVIN изворна


Играта продължава до 23 юли 2017 г.

Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети страницата на DEVIN Изворна на адрес: izvorna.bg/summer и да се запознае с Официалните правила за участие.

За да се включи в Играта, всеки потребител трябва да се регистрира на страницата и да отговори правилно на въпросите в предложения Quiz.

Наградите в Играта са 2 вида: плажна кърпа и плажна чанта.

Печелившите в Играта ще бъдат изтегляни по трима на ден за периода на играта. Дневно потребителите ще имат възможност да спечелят 2 плажни чанти и 1 плажна кърпа.

Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип . Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани в съответното поле на страницата на Devin Изворна: izvorna.bg/summer до 24 часа, след като бъдат изтеглени.

Печелившите участници трябва да потърсят наградите си в срок от 3 работни дни, като изпратят на лично съобщение на Facebook страницата на DEVIN Изворна или чрез email необходимите данни – три имена, телефон и адрес за доставка. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди.

Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Организатора до 30 работни дни от датата на посочване на актуален адрес от страна на печелившия.

Печелившите ще бъде обявени на страницата на DEVIN Изворна: http://izvorna.bg/summer до 24 часа след като бъдат изтеглени.

В томболата ще бъде изтеглени и резерви, в случай, че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.

Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на томболата да се свърже с победителите на съответните посочени от тях профили във Facebook или на посочен телефон или email адрес.

Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 1 работен ден да върне отговор като предостави в лично съобщение във Facebook или на email до Организатора следните данни: Три имена; Дата на раждане; Имейл адрес; Телефон за връзка; Точен адрес за получаване на наградата. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него два дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *