ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 слънцезащитни продукта Carroten Aquavelvet

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта „Играй и спечели с CARROTEN“, наричана по-нататък „Играта”, се организира и провежда съвместно от „Лили Дрогерие” ЕООД надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2 и Сарантис България ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831542220, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ботевградско шосе 247, ет.4 наричани по-нататък „Организаторът”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени по-долу „Официалните правила”.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa на Организатора http://www.lillydrogerie.bg/ за целия период на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта http://www.lillydrogerie.bg/

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

ЧАСТ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 

Играта ще се провежда от 00:01 часа на 23.06.2017 до 23:59 часа на 7.07.2017 г.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В играта могат да вземат участие всички физически лица, спазили условията за участие в играта, които са фенове на фирмената страницата на Организатора във Facebook на адрес https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/, с изключение на служителите на ”Лили Дрогерие” ЕООД и Сарантис България ЕООД, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта са 10 броя продукти Carroten Aquavelvet, които могат да бъдат от следните видове (Carroten Aquavelvet мляко-спрей SPF 30, Carroten Aquavelvet мляко SPF 30, Carroten Aquavelvet мляко SPF 6, Carroten Aquavelvet сорбе лосион след слънце)

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

6.1.        В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие, съгласно Официалните правила и е поставил в коментар късметите на Carroten,  в периода 23.06.2017 -7.07.2017 година включително и има шанс да спечели продукта, който се показва под съответния продукт.

6.2          Отговори, изпратени или публикувани по различен от посочения по-горе начин, не се приемат и техните автори не се допускат до участие в Играта.

6.3          Всеки участник може да участва само с един публикуван коментар под снимката на Играта на стената на фен-страницата на Организатора.

ЧАСТ 7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Всички участници, спазили условията на Играта, ще участват в томбола за определяне на печелившите участници. Един участник печели една награда. Имената на спечелите  участници ще бъдат обявени на фен-страницата на Организатора във Facebook на адрес https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG до 18:00 часа на 8-ми юли. Всички участници трябва да проверят на Фейсбук страницата на Лили Дрогерие дали името им фигурира в списъка с печелившите.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *