ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 керамични тави Sagaform


Мини-играта “Открий различния френски макарон” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на Whirlpool Bulgaria (www.facebook.com/WhirlpoolBulgaria/) с Изпълнител “Експлора България” ООД и Организатор Уърлпул България ЕООД.
Взимайки участие в мини-играта на Facebook (Фейсбук) страницата Whirlpool Bulgaria, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на мини-играта (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на мини-играта на Facebook страницата www.facebook.com/WhirlpoolBulgaria/.
I. Механизъм
1. За да се включи в мини-играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:
да открие различния макарон в изображението и да сподели кой е той в коментар под поста (link) от 22.06.2017 г. на страницата на Whirlpool Bulgaria (www.facebook.com/WhirlpoolBulgaria/).
2. Периодът на мини-играта e от 22.06.2017 г. до 23:59 часа на 28.06.2017 г.
3. Участието в мини-играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
4. Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на коментари, които е публикувал.
5. С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в мини-играта.
II. Право на участие
6. Мини-играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на ”Експлора България” ООД и Уърлпул България ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
7. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата www.facebook.com/WhirlpoolBulgaria/. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата www.facebook.com/WhirlpoolBulgaria/ всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
8. Наградите в играта “Открий различния френски макарон”
са 5 керамични тави Sagaform. Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез специализиран софтуер.
9. Печелившите участници ще бъдат петима и ще бъдат публикувани в пост на Facebook страницата на Whirlpool Bulgaria на 29.06.2017 г.
10. Печелившите участници трябва да се свържат с нас на лично съобщение на страницата на Whirlpool Bulgaria в срок от 10 работни дни от датата на обявяването му на 29.06.2017 г. Победителите следва да изпратят лично съобщение на Facebook страницата www.facebook.com/WhirlpoolBulgaria/, съдържащо телефон за връзка и адрес за доставка.
11. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не се свържат с Организатора в рамките на 10 дни от датата на обявяването им за печеливши.
12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *