ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 колички с дистанционно управление McQueen


Кампанията се разделя на две части: 
• Национална СМС кампания – състезание с награди, обвързана с покупка, валидна само при изпълнение на посочените условия в настоящите Официални Правила на кампанията. 
• Кампания, в търговската мрежа с моментни награди, обвързана с покупка, валидна само при наличието на промоутъри на Duracell в магазините посочени в настоящите Официални правила.

Чл. 1 Организатор и официални правила на кампанията 
• Промоционалната кампания “Duracell AMJ’17” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „Bespoke” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Лозенец, ул. Златовръх 34 ЕИК 201308227 наричан по нататък в текста “Организатор”. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „Орбико България” ООД.
• Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”). 
• Организаторите си запазват правото да променят и/или изменят Официалният правилник, като оповестяват промените по начина, по който същият е бил първоначално оповестен. 
• Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (от 27 Май – 9 Юли 2017 г. включително) на следния адрес: www.orbico.bg. 

Чл. 2 Територия, логистика и продължителност на провеждане на Кампанията 
• Националната SMS кампания – състезание се организира и провежда на територията на Република България, в периода от 27 Май – 09 Юли 2017 г включително. Промоционалната кампания в топ обектите с промо екипите на Duracell, се провежда в периода 27 Май – 9 Юли 2017 г включително. 
• В случай, че Организаторът реши да съкрати / удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1 (4). 
• След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията“ все още продължава. 
• Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този Официален правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България Национална СМС кампания – състезание. Механизъм и правила за наградите: 
• Период на кампанията: От 00:00:00 часа на 27.05.2017г. до 23:59:59 часа на 09.07.2017 г. 
• Условие за участие – всеки, който закупи който и да е блистер DURACELL през периода на кампанията, посочен по-горе, получава възможност да участва в националната кампания – състезание и да спечели една от 100-те детски колички с дистанционно управление McQueen. Това, което трябва да направи е да изпрати SMS За мен Дюрасел е ………, (може да се използва само една дума, написана на латиница ) датата и часът от касовата бележка, с която са закупили продукт Duracell, на кратък номер 1299, активен за абонатите на трите мобилни оператора. 
• При изпратени валидни данни и дата и час, участниците ще получават SMS, който ги информира, че участват в състезанието за наградите. 
• На 14.07.2017 г. ще бъдат избрани най-креативните предложения за завършване на изречението – „За мен Дюрасел е ……….“. 
• Всички печеливши участници ще получат SMS с инструкции на 18.07.2017 и имейл адрес на който да изпратят своите данни. Имейлът, на който всички печеливши е необходимо да изпратят трите си имена, адрес за доставка на подаръка е Duracell_Bulgaria@bespoke.bg 

4 Механизъм на кампанията 
• 4.1 Участие с SMS • Всеки, който закупи, който и да е блистер DURACELL може да вземе участие в кампанията, като изпрати SMS на номер 1299 (на стойност – 0, 30 лв ( без ДДС ) за абонатите на Мтел и Вивател и 0,29 лв ( без ДДС ) за абонатите на Теленор ) допълвайки изречението само с една дума “За мен Дюрасел е ………..”( думата трябва да е изписана на латиница), датата и часът от касовата бележка, с която са закупили продукта. Изпращаните SMS с дата и час трябва да са със следния формат: 
• За мен Дюрасел е ДУМАТА, която сте избрали ДДММГГ ЧЧММ • Задължителни условя за изписване на SMS: между отделните думи, датата и часът да има разстояние (интервал) и датата да е изписана в поредица дата, следвана от месец, следвана от година, а часът в поредица час, следван от минути. В изписването на датата и месеца се допускат препинателни знаци. • Примери за валидно изписан SMS: 
• За мен Дюрасел е duma 21112016 1333 
• За мен Дюрасел е duma 211116 1333 
• За мен Дюрасел е duma 21.11.2016 13.33 
• За мен Дюрасел е duma 21/11/2016 13:33 
• За мен Дюрасел е duma 21-11-2016 13-33 
• За мен Дюрасел е duma 21-11-2016 13:33 
 • Примери за невалидно изписан SMS: 
• За мен Дюрасел е duma 211120161333 
• За мен Дюрасел е duma21 11 2016 13 33 
• Условията за приемане на изпратен валиден SMS от участник са: той да бъде правилно изписан и изпратените данни, дата и час да са във времевия период от началото на кампанията до момента на получаване на SMS в системата на оператора. 
• Един участник (мобилен номер) има право да участва в кампанията с дадена/една дата и час от касовата бележка само веднъж. 
• В случай на изпратен валиден SMS за участие, системата изпраща обратен SMS, в който информира участникът, че той се регистрира за състезанието с награди. 
• В случай на неправилно изписан SMS за участие, участникът ще получава SMS, който го информира, че е изпратил неправилно изписан SMS и ще получи пример за правилно изписване на имена, дата и час. 
• В случай на изпратен SMS за участие с невалидни дата и час, участникът ще получава SMS, който ги информира, че е изпратил невалидни дата и час и ще получи пример за правилно изписване на данните в SMS-а: имена, дата и час. 
• В случай на изпратен празен SMS системата изпраща на номера на мобилния телефон на регистриращия се обратен SMS, с който го информира как да извърши правилна регистрация. • В случай на изпращане на SMS с вече регистрирани дата и час, от този мобилен номер, участникът получава обратен SMS, че с данните от една касова бележка може да участва само веднъж. 
• В случай на изпратен SMS преди периода на промоцията системата изпраща обратен SMS, с който информира, че кампанията не е започнала. 
• В случай на изпратен SMS след периода на промоцията системата изпраща обратен SMS, с който информира, че кампанията е изтекла. 

• 4.2 Механизъм за определяне на печелившите за наградите в кампанията 
• На 14.07.2017 г. ще бъдат избрани най-креативните предложения за завършване на изречението – „За мен Дюрасел е ……….“. 
• На печелившите номера ще бъдат изпратен SMS до 18.07.2017 г., който да ги информира, че печелят награда. В SMS-ът ще има e-mail, на който трябва да изпратят своите имена, телефонен номер и адрес за получаване на наградата. 
• Наградите ще бъдат 100 броя колички с дистанционно управление McQeen. Наградите ще бъдат разпратени в рамките на 7 работни дни след подаване на коректен адрес за доставка. Кампания, в търговската мрежа с моментни награди, обвързана с покупка, e валидна само при наличието на промоутъри на Duracell в магазините 
• В магазинната мрежа Организаторът провежда Кампания с моментни награди, обвързани с покупка със следния механизъм: 
• Всеки, който закупи който и да е 4-рен блистер TURBO MAX и който и да е друг блистер Durаcell може да получи моментален подарък от брандирания щанд в магазина – тесте карти за игра Черен Петър. 
• За целите на кампанията са предвидени 10000 броя тестета карти за игра Черен Петър. Механизмът на кампанията е в сила до изчерпване на подаръците. 
• След покупката на който и да е 4-рен блистер TURBO MAX и който и да е друг блистер Durаcell, клиентът представя касовата си бележка, удостоверяваща закупуването на промо продуктите, на промоутъра на Duracell, който се намира след касова зона. След предоставяне на касовата бележка, клиентът получава възможността да избере своята скреч карта за моментна награда и да спечели награда– тесте карти Черен Петър. 
• Промоцията с моментните награди важи само когато в търговския обект има промо момиче на Duracell. 
• Участието за моментни награди не изключва участието на клиентът в състезанието за големите награди. 
• Ако клиентът закупи един блистер DURACELL TURBO MAX и един от който и да е друг Duracell блистер: може да участва и в двете кампании едновременно. 
• Промо период: 27.05.2017г – 09.07.2017г. включително.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *