ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 59 оригинални награди от филма „Колите 3“

Игра „ Регистрирай билет за Колите 3
Играта се провежда в периода от  16 юни 2017 до 2 юли 2017 включително. Всяко участие е валидно в рамките на упоменатия период.
 1. Описание на Играта
Целта на Играта е популяризиране на филма „Колите 3” в страницата на Cinema City във Facebook, в рамките на която Участниците (дефинирани по-долу), избрани чрез жребий, ще спечелят Наградите (дефинирани по-долу).
 1. Организатор на Играта и Официални правила на Играта
Наградите за участниците в Играта се осигуряват от: Форум Филм България
Игра  Регистрирай билет за „Колите 3” („Играта”) се организира и провежда от Cinema City България, (наричан „Организатор“ по-долу). С приемане на приложението, Участниците в Играта се съгласяват с изложеният по-долу регламент на Играта  (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес – www.facebook.com/CinemaCityBulgaria
Участниците в Играта следва сами да проверяват на www.facebook.com/CinemaCityBulgaria  за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени.
Наградите за участниците в Играта се осигуряват от: „Форум Филм България ”.
 1. Участници в Играта
4.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални Правила“).
4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което е български гражданин и е направило валидна регистрация в www.facebook.com (съгласно правилата на страницата), и което в периода на Играта ( 16 юни 2017 до 2 юли 2017 включително) е регистрирало своя билет от Cinema City България от филма „Колите 3”,  в приложението Играта на www.facebook.com/CinemaCityBulgaria.
4.3. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта.
4.4. Не може да бъде участник в играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за компанията, която организира играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
4.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“, вместо Участниците.
4.6. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на Играта („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организаторите. Нарушение изрично включва действия за: а) регистрация на билет за 3D очила; б)регистрация на билет от друг филм или от друга кино верига; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в томболата или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила, в т.ч. правилата за регистрация.
 1. Територия на Играта
Играта се провежда на територията на Република България. Играта се организира на български език и провежда на фен страницата на Cinema City България  в социалната мрежа Facebook (Фейсбук) www.facebook.com/CinemaCityBulgaria.
 1. Описание на наградите
Наградите представляват само и единствено:
 • детски тениски – 4 бр.
 • състезателно яке – 2 бр.
 • чаша – 5 бр.
 • пътна чанта – 1 бр.
 • органайзер за багажник – 1 бр.
 • сенници за кола (комплекти от 2) – 5 комплекта
 • чадър 3 бр.
 • голяма метална кола Колите 3 – ббр
 • малка метална кола Колите 3 – 22бр
 • камион Мак – 10бр.
6.1.59 души от участвалите, избрани на томболен принцип, ще спечелят по една от посочените награди. Един участник може да спечели само по веднъж.
6.2. Тегленето на Наградата в Играта се извършва на лотариен принцип на 3.07.2017 г в 00:00. Победителите ще бъдат обявени на страница https://www.facebook.com/CinemaCityBulgaria
6.3. Наградите ще могат да бъдат получени от киното, посочено от участника при регистрацията на билета. Краен срок за получаване на наградите е 31 юли 2017 г.
 1. Определяне на спечелилите участници
7.1. Печелившите Участници ще бъдат избрани чрез жребий на случаен принцип от базата данни , включваща всички Участници, и техните имена ще бъдат обявени на специализираното приложение/таб на играта, който се намира на: www.facebook.com/CinemaCityBulgaria
7.2. Наградите ще се предоставят само на Участници, чиято регистрация е валидна. Валидна е всяка регистрация, направена от Участник при точно спазване на настоящите Официални Правила.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *