ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете всяка седмица надуваемо Капитанско легло за плажа


ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ УРЕЖДАТ РЕДА, УСЛОВИЯТА И НАЧИНА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „живей като КАПИТАНА“, КОЯТО Е ОРГАНИЗИРАНА ОТ “АВЕНДИ” ООД и РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ „НОУ УЕЙ“ ЕООД („ОРГАНИЗАТОРИ“). ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА CAPTAIN MORGAN BULGARIA – HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAPTAINMOR….
І. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. ИГРАТА “живей като капитана“ СЕ ПРОВЕЖДА НА УЕБ СТРАНИЦАТА НА CAPTAIN MORGAN – HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAPTAINMORGANBULGARIA/?FREF=TS В ПЕРИОДА ОТ 12.06.2016 Г. ДО 30.07.2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО („ПЕРИОД НА ИГРАТА“) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

2. В ИГРАТА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ САМО ДЕЕСПОСОБНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ, КОИТО отговорят на предизвикателствата на капитана, НАМИРАЩи СЕ НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА CAPTAIN MORGAN BULGARIA под формата на facebook публикации. – HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAPTAINMORGANBULGARIA/?FREF=TS

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ ИЗИСКВА ПОКУПКА.

II. УЧАСТИЕ И МЕХАНИКА
3. ЗА ДА ЗАЯВИ УЧАСТИЕ В ИГРАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ОСЪЩЕСТВИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:
3.1. ДА ВЛЕЗЕ В СТРАНИЦАТА HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAPTAINMORGANBULGARIA/?FREF=TS и

ДА отговори във формата на коментар на някой от шестте поста с предизвикателства на капитана.

3.2. предизвикателствата НЕ СЪДЪРЖАТ ВЕРЕН И ГРЕШЕН ОТГОВОР.
ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

4. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, КОИТО СА ОТГОВОРИЛИ на предизвикателствата, УЧАСТВАТ В ЖРЕБИЙ, КОЙТО НА ПРОИЗВОЛЕН ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЯ ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЗА седмичните награди.

ІV. НАГРАДИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5. ВСЕКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО СА ОБЯВЕНИ ЗА ПЕЧЕЛИВШИ ПО РЕДА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ („ПОБЕДИТЕЛИ”) ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ САМО 1 НАГРАДА.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЕДИН И СЪЩИ ПОТРЕБИТЕЛ БЪДЕ ИЗТЕГЛЕН ЗА 2 ОТ НАГРАДИТЕ (повече от една седмична награда), на негово място се тегли резервен победител.

5.1. НАГРАДНИЯТ ФОНД СЕ СЪСТОИ ОТ:
5.1.1. наградите ще бъдат теглени на седмична база – всеки понеделник след началото на кампанията, на следните дати:

19.06.2017 г.

26.06.2017 г.
03.07.2017 г.
10.07.2017 г.
17.07.2017 г.
24.07.2017 г.
31.07.2017 г.

ПОБЕДИТЕЛите ЩЕ БЪДат ОБЯВявявани в деня на изтеглянето им НА ОФИЦИАЛНАТА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА CAPTAIN MORGAN ЗА БЪЛГАРИЯ – HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAPTAINMORGANBULGARIA/?FREF=TS
5.1.2 ВСЕКИ ПОБЕДИТЕЛ ЩЕ ПОЛУЧИ НАГРАДАТА СИ ЧРЕЗ КУРИЕР НА ПОСОЧЕН ОТ НЕГО АДРЕС.

5.1.3 победителите ще бъдат уведомени с поздравително съобщение под коментара им на поста и ще трябва да потвърдят желанието си да получат спечелената от тях награда, изпращайки данните си за доставка на лично съобщение към бранда
5.1.4. ИЗТЕГЛЕНИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ ТРЯБВА ДА ПОТВЪРДЯТ ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ПОЛУЧАТ СПЕЧЕЛЕНАТА ОТ ТЯХ НАГРАДА в срок от 1 работна седмица от публикуването им
5.1.5. ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ НЯМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ ПАРИЧНА РАВНОСТОЙНОСТ НА НАГРАДИТЕ.
6. НАГРАДИТЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ НА МЯСТОТО, ПОСОЧЕНО В Т. 5.1.3 ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДАТА СЪОТВЕТНИЯТ ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ ЛИЧНА КАРТА И ДА ПОДПИШЕ ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ. УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ НЯМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДА.
V. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
7.ЧРЕЗ публикуване на коментар под fb пост с предизвикателство на капитана НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAPTAINMORGANBULGARIA/?FREF=TS УЧАСТНИКЪТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, СЪГЛАСЕН Е С КЛАУЗИТЕ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА БЕЗУСЛОВНО ДА ГИ СПАЗВА.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *