ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете тениски, фитнес колело, йога топка и комплект за море от Sport Depot

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1.1. Организаторът на кампанията е „СПОРТ-ДЕПО” АД със седалище на управление в гр. София 1421, , “Васил Радославов” № 6, ет. 5, ап. 12, район “Лозенец”. Адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. ”Младост” 4, “Васил Радославов” № 6, тел: 02 401 6500; факс: 02 401 6545, ЕИК 17539951
2. СРОК НА КАМПАНИЯТА И РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
2.1. Кампанията се провежда на територията на България през периода от 31.05.2017 до 14.06.2017 г. включително.
3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
3.1. В кампанията участва всяко физическо или юридическо лице, което напише коментар под промо поста на играта, в който споменава дестинацията, където иска да прекара лятото и тагне поне 1 свой Facebook приятел, с когото ще бъде, в периода от 31.05.2017 до 14.06.2017 г.
3.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България и да не са служители на „СПОРТ-ДЕПО” АД или Digital ID.
3.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в тази кампания е 18 навършени години в деня на началото на кампанията.
3.4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
3.5. След промяната на чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., паричните и предметни наградите, получени на случаен принцип подлежат на данъчно облагане и деклариране. Предоставящите предметни награди с пазарна стойност от 30,00 лв. и повече, следва да издават на наградените физически лица служебни бележки по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход. Физическите лица, получили предметни награди имат ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.
4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1. За да участва в томболата за наградата всяко лице трябва напише коментар под промо поста на играта, в който споменавя дестинацията, където иска да прекара лятото и тагне поне 1 свой Facebook приятел, с когото ще бъде, в периода от 31.05.2017 до 14.06.2017 г.
4.2. Всички, които извършат действията описани горе в т. 4.1 в периода 31.05.2017 до 14.06.2017 г, автоматично участват томболата.
4.3. Чрез участието си в кампанията участниците изрично се съгласяват да предоставят техните лични данни и снимка при получаване на наградата с цел последващи маркетингови активности на “СПОРТ-ДЕПО” АД при условие, че съответният участник е спечелил наградата.
5. НАГРАДИ
5.1. Наградите се състят от:
1.) 1 бр. фитнес/йога топка BODY SCULPTURE
2). 1 бр. фитнес колело BODY SCULPTURE
3). 1 бр. комплект маска с шнорхел Alvas
4). 1 бр. дамска тениска Brille
5). 1 бр. мъжка тениска Brille
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
6.1. Победителите ще бъдат определени на 15.06.2017 г.
6.2. Всеки от 5-те победители ще получи по 1 бр. от горе посочените награди.
6.3. Победителите ще бъдат определeни на случаен принцип. Резултатите от тегленията ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Sport Depot.
6.4 Организаторът ще се свърже с всеки победител посредством съобщение във Facebook в рамките на максимум 1 (един) работен ден от определянето му. Ако победителят не отговори на изпратенoто му съобщение в рамките на посочения в него срок, ще се определи друг победител по описания по-горе механизъм.
7. ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Утвърждаването на Победителя ще се извършва само на базата на следните доказателства:
Валиден Facebook профил, според данните записани в играта, както и лична карта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *