ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете възглавница мемори пух от НАНИ


В настоящите условия присъства думата „игра“, която следва да се разбира и тълкува като фейсбук промоция или кампания, и съответно може да бъде срещната под тези имена в текста по-долу.
Организатор на играта и оператор с лични данни е Брава ЕООД. Играта се организира и провеждана територията на Република България.
Период на играта: Веднъж месечно, в първата сряда на съответния месец, стартира нова игра с публикуването на пост(статус) от администратор в страницата https://www.facebook.com/Brava.bg , за която участието е валидно след публикуване на коментар под поста. Играта е отворена за участие до 23:59ч. на 20-то число на съответния месец
Участие: За да се включите в играта е необходимо да следите публикуването на постовете, свързани с играта, като съответно да коментирате с верен отговор под постовете. Всеки коментар на фейсбук потребител се счита за негово участие и съгласие с настоящите условия. При публикуване на няколко коментара от един и същ потребител – всички те се считат за едно участие на потребителя. В играта могат да участват всички български фейсбук потребители с валиден фейсбук профил. При съмнение за достоверността и валидността на профил на участник, организаторите могат да го дисквалифицират от играта по всяко време, по тяхна преценка и без предупреждение. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 16 години, с изключение на служителите на Брава ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

Прекратяване: Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби от различен характер, и/или нарушаване на условията на играта.
Награди: Наградите ще бъдат обявявани в поста, където се провежда играта. Те ще са ваучери с определена стойност на отстъпка за определена категория продукти, предлагани във физическите магазин на Брава ЕООД , както и онлайн в сайта http://www.brava.bg . Валидността на ваучерите е 3 месеца, от датата на обявяване на печеливш участник. Ваучерите могат да бъдат комбинирани с други намаления и отстъпки. Ваучерите не могат да бъдат използвани за продукти, които са на по-ниска цена от стойността на ваучера. Възможни са и други награди.
Получаване на наградите:
  • Предметните награди се изпращат за сметка на Брава ЕООД с куриер, на посочен адрес или до офис на куриера в населеното място, до 10 дни след като печелившият участник е предоставил такава информация.
  • За наградите, които представляват ваучери за отстъпка, е необходимо участниците да осъществят връзка с Брава ЕООД за допълнителни уточнения как и кога ще използват своята награда.
Изтегляне на печеливши: Печеливш участник ще бъде теглен до 5 работни дни след края на играта, на томболен принцип чрез инструмента за теглене на победители от пост-промоции на адрес www.interactage.com/fbpromo/. Името на печелившия/печелившите ще бъде обявено в страницата https://www.facebook.com/Brava.bg . в интервала от 25-то число на месеца, в който се провежда играта, до неговия край. В десет дневен срок всеки печеливш участник трябва да отговори на личното съобщение, изпратено му от администратор на страницата. При неустановен контакт в посочения срок, избраният победител загубва правото да иска своята награда и Брава ЕООД могат да я откажат.
Брава ЕООД е вписан в Регистъра на администорите на лични данни на Комисията за защита на лични данни. За участие в играта могат да бъдат изисквани данни свързани с, „Име, фамилия“, „Рождена дата“, „E-mail“, „Мобилен телефон“, „адрес“
Играта не е обвързана с покупка. Наградите могат да бъдат отказани за получаване от техните получатели с писмено искане чрез изпращане на лично съобщение до фен страницата на фирмата. Наградите могат да бъдат преотстъпвани при съгласие и с допълнителна договорка и преценка на Брава ЕООД. Замяна на наградите не е възможна.
Facebook Inc. не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *