ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пътуване до Лондон с посещение на турнира Wimbledon

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта “Подари си легендарно тенис изживяване със Stella Artois”, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Арх. Камен Петков” 1А, офис сграда, ет. 5, наричана Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Играта на сайта www.belegacy.bg, и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Играта.
2.3. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на www.belegacy.bg. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
2.4. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация и консултация, свързани с Играта на stellaartois.bulgaria@gmail.com.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1.Играта се организира и провежда на територията на Република България. Наградите се доставят само на територията на Република България.
3.2.Играта се провежда на уебсайта на Stella Artois: www.belegacy.bg.
3.3. Участието в играта не е обвързано с покупка.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.
4.2. В Играта нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Суинг” ЕООД, служителите на участващите заведения и магазини, както и членовете на семействата им.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 29-ти май 2017 г. и продължава до 23:59:59 часа на 11-ти юни 2017 г.
5.2. 23:59:59 часа на 11-ти юни 2017 г. е крайният срок, в който участник в Играта може да се регистрира успешно за участие.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1 За да участва за награда от Играта, участникът е необходимо да извърши следните действия в посочената по-долу последователност:
a) Да посети сайта на Stella Artois: www.belegacy.bg
b) Да потвърди, че е навършил 18 години към началната дата на Играта като въведе рождената си дата.
c) Да се запознае с официалните правила на Играта. Чрез участието си в Играта той автоматично се съгласява с тях.
d) Да се регистрира успешно чрез следните стъпки: 

a. Да отговори правилно на всеки от зададените му 5 бр. въпроси. 
b. Да попълни всички полета в регистрационната форма, която се появява след генериран правилен отговор на въпросите.

e) За успешна регистрация се счита тази регистрация, в която участникът е отговорил правилно на всички 5 въпроса и е въвел коректно всичките задължителни във формата лични данни.
f) При успешна регистрация участникът получава pop-up съобщение, което го уведомява.
g) При некоректен отговор на въпрос, участникът получава pop-up съобщение, което го приканва да започне играта отначало.
h) При некоректно попълнени данни участникът получава pop-up съобщение да попълни коректно всички задължителни за регистрационната форма данни и системата го връща до начална празна регистрационна форма за данни, за да попълни наново коректно данните.
i) До попълване на регистрационна форма за данни се стига след правилен отговор на всички 5 въпроса.
6.2. От всички участници, чрез томбола, ще бъдат изтеглени общо 4 (четирима) спечелили, както следва:
• На 12 юни 2017 г., след края на Играта, измежду всички успешни регистрации, постъпили в периода, описан в Част 5.
• За валидни участия ще се считат всички успешни регистрации, които отговарят на механизма за участие, описан в т. 6.1.
• В томболата ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя в случай, че наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник.
6.3. Всеки участник може да се регистрира в Играта само веднъж. При повторен опит за регистрация участникът получава pop-up съобщение, което го уведомява, че вече е успешно регистриран в Играта.
6.4. Участник може да спечели само веднъж награда от Играта.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:
НАГРАДА БРОЙ 
НАГРАДИ
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
Голяма награда
Wimbledon Experience
4 Голямата награда включва следният пакет за спечелилия и за един негов придружител, навършил пълнолетие: 
• 2 билета за тенис турнира Wimbledon 2017 тип General Admission, 
• Хотел в Лондон за 2 нощувки, тип хотелско настаняване – двойна стая, 
• 2 двупосочни самолетни билета до Лондон и обратно
Допълнителна информация за голямата награда Wimbledon Experience.
Голямата награда включва:
1) Два двупосочни самолетни билета до Лондон и обратно. Организаторът определя с коя авиокомпания да летят спечелилият и избран от него пълнолетен придружител. Ако спечелилият или придружителят му имат нужда от допълнителен багаж или услуги, който/които се таксува(т) допълнително от авиокомпанията, те трябва да заплатят на авиокомпанията нужните такси за своя сметка. Спечелилият носи отговорност да осигури нужните документи от своя страна (валидна лична карта/международен паспорт), за да пътува до Великобритания както и необходимите документи на придружителя си. Два билета за тенис турнира Wimbledon 2017 тип General Admissions Ticket. Билетите предоставят достъп до тенис турнира за съответния ден. Точната дата на посещението на турнира ще се уточни от Организатора след изтегляне на спечелилите от томболата (12.06.2017г.). Предварителна програма на Wimbledon може да се намери на http://www.wimbledon.com/en_GB/atoz/schedule.html. Билетът не предоставя достъп до Централния корт, но такъв може да закупите по свое желание, лично и за своя сметка, допълнително в самия ден на турнира срещу допълнителна сума на касите на Wimbledon. Организаторът не носи отговорност, ако поради каквито и да било причини в този ден се играят мачове различни от предварително обявените, или такива от предишни кръгове на турнира. Организаторът не дължи обезщетение на спечелилите в случай на дъжд, както е описано в клаузите на Cancellation of Play Due to Rain (http://www.wimbledon.com/en_GB/tickets/tickets_what_you_need_to_know.html), както и в случай на непровеждане на турнира в този ден, или при промяна в предварително обявената програма на провеждането му. Спечелилите нямат право да препродават/ преотстъпват билетите си. Турнирът има много строга политика срещу такива опити. Организаторът не носи отговорност, ако поради подобни действия билетът на спечелилия бъде анулиран. За повече информация вижте секцията Anti-tout Measures – http://www.wimbledon.com/en_GB/tickets/tickets_what_you_need_to_know.html В зависимост от възможните полети и места за настаняване, Организаторът ще организира резервацията за спечелилият и придружителя му за 2 нощувки, в избран от Организатора хотел, в двойна стая.
2) Разходите за трансфер от летището до хотела и обратно, както и от хотела до Wimbledon и обратно, са за сметка на и се поемат от спечелилият и придружителя му.
3) Ако спечелилият желае да вземе втори свой придружител, той има възможност да направи това за собствена сметка, ако има свободни самолетни билети и места за настаняване като Организаторът не поема организацията за закупуването на допълнителен самолетен билет и настаняване на допълнителни придружители.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1.Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Играта.
8.2. За предоставяне на наградите Организаторът ще се свърже със спечелилите в едноседмичен срок от провеждане на томболата, на предоставените в регистрационната форма телефони за контакт.
8.3. Наградите, се предоставят по следния начин:
a) Двата билета за тенис турнира Wimbledon 2017 тип General Admissions Ticket, се получават по куриер за сметка на Организатора в срок до 15 (петнадесет) работни дни след като спечелилият е предоставил адрес на доставка, между 09:00 и 17:00 часа. посочил неточен или некоректен пощенски адрес, или не бъде открит на адреса, куриерът прави опит да се свърже с него до три пъти на посочения от спечелилия телефон за уговаряне получаването на наградата, респективно оставя (залепва) съобщение в съответната пощенска кутия или на видно място на адреса (включително на входа на жилищната или офис сградата, където същият се намира, когато не е възможен достъп до адреса или пощенската кутия). Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда в горните случаи, ако спечелилият не е предоставил телефон за контакт, или ако не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, както и в случаите когато е бил надлежно уведомен за посещението на куриера чрез оставяне (залепване) на съобщение, но не е потърсил своята награда.
b) Двата двупосочни самолетни билета до Лондон и обратно ще бъдат изпратени на предоставения от спечелилия имейл адрес при регистрацията му за активацията в срок до три дни преди датата на заминаване. Организаторът не носи отговорност, в случай че спечелилият не е предоставил коректен имейл адрес или по технически причини, за които ОРГАНИЗАТОРЪТ не отговаря, имейлът с изпратените самолетни билети до спечелилия не е успял да бъде доставен.
c) Спечелилият и неговият придружител ще бъдат регистрирани от ОРГАНИЗАТОРЪТ в хотел в Лондон за 2 нощувки, тип хотелско настаняване – двойна стая хотела. ОРГАНИЗАТИРЪТ ще изпрати допълнителни детайли за адрес и контакти на хотела, в който ще бъдат настанени спечелилият и неговият придружител на предоставения от спечелилия имейл адрес в срок до три дни преди датата на заминаване.
8.4. При получаване на наградите спечелилите са длъжни да удостоверяват с документ самоличността си, както и че са навършили 18 години към началото на Играта. Ако Организаторът установи, че спечелилият не е пълнолетен към началната дата на Играта, т.е. участникът не е имал право да участва в Играта, участникът няма право да получи награда и Организаторът не му предоставя наградата.
8.7. При получаване на наградите спечелилият е длъжен да заяви името на придружаващия го спътник, както и да удостовери, че придружителят му е пълнолетен.
8.8. Организаторът и неговите подизпълнители се задължават, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигурят и предоставят на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Спечелилите награда следва да ползват служебната бележка при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *