ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете четири смартфона SAMSUNG GALAXY S8 64 GB

Организатор: 
Играта „Регистрирайте се в приложението METRO Bulgaria“ („Играта“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („МЕТРО“). 

Обхват: 
В играта могат да вземат участие физически лица, притежатели на валидна клиентска карта на METRO, на възраст над 18 години („Участник“), които свалят приложението METRO Bulgaria за Android или iOS и се регистрират в него с клиентските си данни. 

Механика на Играта: 
За да стане Участник в Играта физическото лице трябва: – Да бъде притежател на валидна клиентска карта на METРO – Да е предоставил актуален телефонен номер при регистрацията си като клиент на METРO – Да свали приложението METRO Bulgaria за Android или iOS от уеб адрес: https://play.google.com/store/apps/details?id=metro.metro – за Android https://itunes.apple.com/bg/app/metro-bulgaria/id1237663742?mt=8 – за iOS – Да се регистрира в приложението с номера на клиентската си карта и да въведе получения с SMS код за активация (на актуалния му телефонен номер) за влизане в профила. 

Период на Играта: 
Играта се провежда в 2 периода по 2 седмици: 
Период 1: 22.05-04.06.2017 г. Теглене на печеливши за период 1: до 07.06.2017 г. 
Период 2: 12.06-25.06.2017 г. Теглене на печеливши за период 2: до 28.06.2017 г. 

Награди: 
Във всеки период 2 участника ще спечелят по 1 брой смартфон SAMSUNG GALAXY S8 64 GB. Общият брой раздадени награди са 4. 

Печеливши: 
Печелившите участници в играта се изтеглят на лотариен принцип сред всички регистрирали се в приложението Участници и се обявяват до 3 дни след края на всеки Период на страницата на METRO Bulgaria www.metro.bg. При тегленето ще бъдат изтегляни по 2 печеливши и 2 резервни Участници за всеки от периодите. МЕТРО ще извести всеки печеливш Участник по телефон до 5 дена след обявяването му на www.metro.bg. Същият трябва да потвърди неговата/нейната възможност да приеме наградата в удобен за него магазин на МЕТРО в срок до 7 дена след като бъде известен, в противен случай губи правото да получи наградата и тя се предава на следващия изтеглен резервен Участник. За получаването на наградите се подписва приемо-предавателен протокол. 

Други условия: 
– МЕТРО си запазва правото да променя условията на настоящата Игра, като всяка промяна ще бъде предварително оповестена на стената на METRO Bulgaria във Facebook. 
– Наградата не може да бъде заменена с паричната ѝ равностойност или за друга награда. 
– МЕТРО си запазва правото да прекрати настоящата Игра в случай на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които той не може да повлияе. 
– Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от МЕТРО. 
– Служители/работници на МЕТРО и членове на техните семейства нямат право на участие за награди в кампанията. 
– С участие в Играта, Участникът доброволно предоставя данни, които могат да се възприемат като лични данни по смисъла на българското законодателство. Със своето участие в Играта, Участникът изразява своето изрично съгласие, предоставените от него данни да бъдат обработвани от Организатора на Играта за целите на Играта и за маркетингови цели.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *