ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 бр. кошници с продукти ЖоСи

1. Организатор на играта и официални правила

Онлайн играта „ЖоСи вдъхновения“, за кратко по-долу наречена Играта, се организира от ЖоСи ООД, за кратко по–долу наречено Организатор на играта или Организатор. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила, наречени за кратко Официални правила на играта. Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на играта на интернет страницата www.facebook.com/JOSIltd. Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.facebook.com/JOSIltd.

2. Продължителност на Играта

Играта НЕ е обвързана с покупка на продукт. Стартира на 10 май (сряда) и ще завърши на 30 юни (петък). Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това трябва да бъде публикувано във фен страницата на ЖоСи във Facebook.

3. Описание на наградите

За тази игра са определени следните награди: 3 бр. кошници от ЖоСи. Кошниците ще бъдат разпределени по една за всяка категория рецепти, съдържащи един от трите продукта – краве сирене, моцарела или извара. Всяка кошница съдържа селекция ЖоСи сирена.

4. Механизъм на Играта

За спечелване на наградите е необходимо участниците да качат рецепта, включваща поне един от продуктите – краве сирене, моцарела, извара на http://blog.josi.bg/. Рецептата трябва да е придружена с авторска снимка. Не е необходимо рецептата да бъде авторска. Текстът към рецептата трябва да бъде авторски. Няма ограничение за брой на качените рецепти. Всички изпратени рецепти трябва да бъдат за ястия, приготвени за настоящия конкурс. За участие в играта няма да се признават рецепти, които не съдържат авторски текст и снимка, или не включват един от горепосочените млечни продукти. Всеки може да спечели само една награда за цялата игра. Ще бъде избран по един печеливш за всяка категория рецепти – с краве сирене, моцарела или извара.

5. Процедура по получаване на наградите

Победителите ще бъдат обявени на страницата на ЖоСи във Facebook и ще бъдат уведомени на мейла, с който са регистрирани в блога http://blog.josi.bg/. Избраните победители ще получат наградата на посочения от тях адрес, а имената им ще бъдат публикувани на фен страницата на ЖоСи във Facebook.

6. Право на участие

Играта е валидна за всички физически лица, над 14 годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. В играта нямат право да участват служителите на ЖоСи ООД и техните семейства, както и служители на агенции и партньори на компанията.

7. Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди.

8. Прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на Играта, след публикуване на съобщение за това във фен страницата на ЖоСи: www.facebook.com/JOSIltd.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *