ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Samsung Galaxy S8

1. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯ 
10.00ч. на 03.05.2017 г. – 23.59 ч. на 07.06.2017 г. 

2. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 
„Българска телекомуникационна компания“ EАД, ЕИК 831642181, наричана по-долу VIVACOM или Организатор. 

3. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 
кампанията могат да вземат участие всички физически и юридически лица – абонати на VIVACOM – страна по договор за предоставяне на мобилни услуги, както и потребители на предплатени мобилни услуги на VIVACOM. 

4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 
Територията на Република България. 


5. НАГРАДИ 
5.1. един мобилен телефон Samsung Galaxy S8 Edge; 
5.2. тридесет пакета с допълнителен мобилен интернет в мрежата на VIVACOM със заредени 4000 МБ за еднократно ползване; 

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 
6.1. За да вземат участие в тегленето за наградите, описани в т. 5.1, потребителите трябва да дадат предположение името на своя отбор фаворит за шампион на Шампионска лига през юни 2017. Регистрацията става след като потребител изпрати името на един от футболните отбори, които участват в Шампионска лига 2017 и по този начин заяви своето участие. Името на отбора може да е изписано на кирилица или латиница. Участието в кампанията е безплатно чрез изпращане на SMS до номер 154. Всеки потребител, който в периода на кампанията е дал предположение, без значение дали е познал или не, автоматично участва в тегленето за наградите, описани в т.5.1. VIVACOM Гр. София, бул. Цариградско шосе 115 И Телефон: 02/ 949 46 00; 02/ 949 47 00 www.vivacom.bg 
6.2. След като участват в безплатна игра в периода на кампанията чрез SMS на 154, през сайта на услугата http://vivacup.bg или през Андроид приложението на услугата достъпно във VIVA APPS, потребителите ще получат предложение да активират услугата VIVACUP. Всеки клиента, който приеме предложението и активира абонамент за VIVACUP, участва и в тегленето на един от 30-те пакети за мобилен интернет от VIVACOM на стойност 4000 МБ. Всеки ден ще бъде печелен 1 пакет на стойност 4000 МБ от 1 участник, до изчерпване на наградите. 

7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
Всички участници, които са изпълнили условията от т.6 за участие в кампанията, предвидени в настоящите правила, участват в тегленето на наградите, описани в раздел 5. Тегленето на наградите ще се извърши автоматично, на 14.06.2017г. Печелившите ще бъдат обявени на интернет страница на VIVACOM и на мобилната страница на услугата VIVACUP. В срок до 29.06.2017г., печелившите участници ще бъдат уведомени от служител на Организатора с обаждане на мобилния номер, от който са участвали, за начина, по който могат да получат наградата си. В случай че с три поредни повиквания не може да установи връзка с печеливш, той губи правото си да получи награда и се преминава към първия резервен мобилен номер и така до установяване на контакт с резервен участник, който получава наградата. Наградите по т. 5.2 се предоставят автоматично, като се активират към номера от който е направен абонамента, в дена на изтеглянето му, за което печелившият ще бъда допълнително уведомен с SMS на следващият работен ден. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *