ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 опаковки Proenzi Intensive

Мини-играта “Спечели комплексна формула за здрави стави” се провежда на Facebook (Фейсбук)страницата Клуб Здраве Валмарк (https://www.facebook.com/CLUBZDRAVE…) с Изпълнител” Експлора България” ООД и Организатор „Валмарк България” ЕООД. Вземайки участие в мини-играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Клуб Здраве Валмарк (https://www.facebook.com/CLUBZDRAVE…), Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на мини-играта (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
Участието в играта не е обвързано с покупка.
I. Механизъм
1. За да се включи в мини-играта, Участникът трябва да посети линка: http://www.proenzi.bg/statii/grizha…, да избере статията, която му се струва най-интересна и полезна и да публикува линка под поста, публикуван на стената на Клуб Здраве Валмарк на 23.05.2017 г. Коментари, които не изпълняват тези условия, няма да бъдат зачетени.
II. Право на участие
3. Мини-играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на” Експлора България” ООД и „Валмарк България” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
III. Награждаване
4. Награди – 10 (десет) бр. Proenzi Intensive за 10 печеливши участника, изтеглени на томболен принцип в присъствието на 3 (трима) служители на Изпълнителя, като за целта се съставя и Протокол. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 31.05.2017 г.
5. Един участник може да спечели само 1 бр. награда.
6. Печелившите участници са 10(десет) и ще бъдат публикувани в пост на Facebook страницата Клуб Здраве Валмарк, на 31.05.2017 г. Имената им ще бъдат обявени и в коментар под поста, обвързан с мини-играта на Facebook страницата Клуб Здраве Валмарк.
7. Печелившите участници трябва да изпратят лично съобщение на Клуб Здраве Валмарк и да отговорят в срок до 10 дни, като подадат своите данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка). Печеливши участници, които не са изпратили своите данни в обявения срок, губят правото на получаване на спечелената награда и Организаторът си запазва пратово на тяхно място да изтегли нови участници, на които да предостави наградата.
8. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в мини-играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
9. Изпълнителят и Възложителят не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от Участника неточен или погрешен адрес. В този случай наградата се предоставя на друг участник в играта, избран отново на томболен принцип чрез жребий.
10. Наградата може да бъде получена само лично от печелившия Участник, срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.
11. Наградата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *