ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери, раници и плажни кърпи от Handy

ЧАСТ І. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА :
 1. „ХЕНДИ-ТЕЛ“ ЕООД с адрес на управление : гр. София, п.к. 1799, р-н Младост, ж.к. „Младост 2“, бул. „Андрей Ляпчев“ No 54, ЕИК 130547955. Организаторът самостоятелно определя правилата за участие в Кампанията.
ЧАСТ 2. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА :
 1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по – долу Правила на Кампанията („Официални правила”).
 2. Официалните правила са публикувани на интернет страницата на HANDYwww.handy.bg.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА :
Кампанията се организира и провежда в интернет пространството – на Facebook и на интернет страницата на ХЕНДИ, на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА :
 1. Право на участие в Кампанията имат всички физически лица, отговарящи на следните условия :
– имат навършени 18 години към началната дата на Кампанията;
– регистрирали са се за участие в Кампанията на Facebook страницата на Организатора (Handy) съгласно Механизма за участие в Периода на Кампанията;
– съгласили са се с Официалните правила на Кампанията;
– дали са правилен отговор от своето валидно FacebookID на седмичния въпрос на HANDY, публикуван на Facebook страницата (Handy) и на интернет сайта на Handy на адрес : www.handy.bg, като са записали отговора си в коментар под въпроса на Facebook страницата на Handy https://www.facebook.com/handy.bg.
 1. За участие в Кампанията не се изисква закупуване на продукт или услуга.
 2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организаторa и членове на техните семейства.
ЧАСТ 5. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА :
 1. Кампанията стартира на 23 май 2017 г. и продължава до 13 юни 2017 г. включително.
ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА :
 1. Всяка седмица от Периода на Кампанията на фейсбук страницата на handy https://www.facebook.com/handy.bg ще бъде публикуван пост“Отговори на Handy въпросът тази седмица и спечели…“. За да намери правилният отговор на седмичния Handy въпрос участникът ще трябва да последва от фейсбук страницата на Handy линк, който ще го заведе към интернет сайта на Handy на адрес : www.handy.bg. На сайта участникът ще открие символа на играта „Handy седмичен въпрос“ с банерче, на което ще е написан и самият въпрос. Следвайки указанията на сайта участникът ще открие и правилния отговор на седмичния Handy въпрос, който ще трябва да попълни в коментар на фейсбук страницата на Организатора под поста с въпроса. Handy въпросът ще бъде различен всяка седмица от Периода на Кампанията, като правилният отговор ще може да бъде открит от участника всяка седмица на интернет сайта на Организатора.
Всеки участник в Кампанията има правото да участва неограничен брой пъти в Периода на Кампанията.
 1. При нарушения или опит за манипулация на Кампанията, нерегламентирано или несъответстващо на настоящите Общи условия участие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участника.
ЧАСТ 7. НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА :
а. 3 (три) броя ваучера за50 лв. отстъпка при онлайн покупка на мобилен телефон по избор на стойност над 300 лева, който не е в промоция в момента на покупката;
б. 3 (три) броя раници и 3 (три) броя плажни хавлии;
* Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да раздава в Периода на Кампанията (извън обявените по-горе Награди и независимо от тях) и поощрителни награди на участниците.
 1. Наградите от Кампанията ще бъдат седмични, като всяка седмица ще се теглят на случаен принцип двама печеливши участници от всички участници, отговорили правилно на седмичния въпрос съгласно Механизма на Кампанията.
 2. На печелившите двама участника от седмичния въпрос ще бъдат раздадени следните награди :
– първи печеливш седмичен участник : 1 бр. ваучер за50 лв. отстъпка при онлайн покупка на мобилен телефон по избор на стойност над 300 лева, който не е в промоция в момента на покупката;
– втори печеливш седмичен участник : 1 бр. раница + 1 бр. плажна хавлия;
 1. седмичните награди участници :
 2. Всеки вторник от Периода на Кампанията, от всички участници на Facebook страницата на Организатора (Handy), изпълнили условието по т. 6.1. от настоящите Правила, на случаен принцип ще бъдат изтеглени двама печеливши за съответната седмица участници, които ще спечелят награди от Кампанията съобразно правилата на т. 7.3. по-горе. В деня на изтегляне на печелившите участници, до 18.00 ч. FacebookID-тата им ще бъдат обявени от Организатора на фейсбук страницата му, като спечелилилият ваучер с отстъпка участник ще трябва на „лични съобщения“ във фейсбук да уведоми Организатора за избрания продукт, за който иска да ползва отстъпката от електронния магазин на Handy, а и двамата печеливши участници трябва на „лични съобщения“ във фейсбук да уведомят Организатора за контактите за връзка с него и изпращане на продукта (три имена, телефон за контакт и адрес за доставка на продукта) в случай, че не желаят да получат наградата си в някой от търговските обекти на ХЕНДИ на територията на РБългария. Спечелилите Седмична награда участници се определя чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на ХЕНДИ и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Резервни участници не се теглят.
 3. Наградата „Ваучер за50 лв. отстъпка“ при онлайн покупка на мобилен телефон по избор на стойност над 300 лева, който не е в промоция в момента на покупката“ може да се ползва само лично от регистриралия се участник, само за покупка на мобилен апарат на стойност над 300 лв., който не е в промоция към датата на покупката, само за покупка от електронния магазин на ХЕНДИ на адрес : www.handy.bg, и само в двуседмичен срок от датата на тегленето на Наградата.
 4. Седмичната наградата не може да бъде заменена с паричната й равностойност
 5. Наградата може да бъде получена от трето лице само срещу представяне на нотариално заверено пълномощно от печелившия Участник и лична карта.
 6. Получаването на Награда се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия Участник (или от пълномощника – в случаите по предходната точка) и от служител на Хенди.
 7. Наградите може да бъдат получени от спечелилите участници най-късно в двуседмичен срок от датата на теглене на Наградата и обявяване на имената на печелившите участници на фейсбук страницата на Организаторав избран от участника търговски обект на ХЕНДИ на територията на РБългария, Централния офис на Организатора в гр. София, бул. “Андрей Ляпчев” 54 или по куриер за негова сметка. Времето, мястото и начина на получаване се уточняват при осъществяване на контакт с печелившия Участник.
 8. В случай, че спечелилият Участник не се е явил до определената дата и на договореното място за получаване на Наградата си, или е отказал да получи наградата, или не е заявил до същата дата желанието си за получаване на Наградата на посочен от него писмено адрес, губи правото си да получи Награда, като ново теглене не се организира.
 9. В случай, че печелившия Участник е заявил писмено желанието си за получаване на Наградата на посочен от него друг адрес, различен от адреса на централния офис на Организатора или негов търговски обект на територията на РБългария, същият поема всички разходи по изпращането и доставката на Наградата до посочения от него адрес.
– See more at: http://www.handy.bg/a/oficialni-pravila-na-kampanijata-handy-yt#sthash.0ChYjScs.dpuf

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *