ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 320 чифта слънчеви очила

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 
Организатори на промоцията са: Хенкел България ЕООД, със седалище: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, ЕИК: 203767229 и Promoangel s.r.o., със седалище Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00 Прага 4, Чешка Република Business ID No.: 290-24463, наричани „Организатор“ по-долу. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес: www.henkel-loctite.bg 

РАЗДЕЛ 2. УЧАСТНИЦИ 
Кампанията е отворена за участие за всички физически лица, граждани на България, с изключение на служителите на Хенкел България ЕООД, дистрибуторите и партньорите на Хенкел България ЕООД, както и членове на семействата на изброените по-горе лица (деца, родители и съпрузи). 

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 
Играта се провежда на територията на Република България в периода oт 20.05.2017 г. до 14.07.2017 г. 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ 
Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците в промоцията трябва да закупят минимум един брой секундно лепило на Loctite:  Loctite Super Bond Течен  Loctite Super Bond Гел  Loctite Super Bond Power Easy Гел  Loctite Super Attak Течен  Loctite Super Attak Гел  Loctite Super Attak Control 2 Предоставянето на касовата бележка от покупката (или копие от нея) е необходимо условие за получаване на наградата, в случай че участникът е изтеглен сред печелившите. Номерът и датата от касовата бележка трябва да бъдат регистрирани на страницата на промоцията в уебсайта www.henkel-loctite.bg. С регистрацията си участникът създава личен профил, чрез който участникът може да регистрира нови бележки. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж и да спечели само една награда. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки. Тегленето на печелившите ще се извършва на случаен принцип с помощта на софтуер, част от уебсайта, на следните дати: 26.05.2017, 02.06.2017, 09.06.2017, 16.06.2017, 23.06.2017, 30.06.2017, 07.07.2017, 14.07.2017. На всяка от датите ще бъдат изтеглени по 40 печеливши сред участниците, регистрирали касова бележка през изминалата седмица. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на www.henkel-loctite.bg, като всеки от тях ще получи имейл съобщение на имейл адреса, с който се е регистрирал в играта. Наградите, които ще бъдат раздавани, са 320 чифта слънчеви очила. За всяка седмица от периода на промоцията ще бъдат раздадени по 40 награди. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 
Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Печелившите получават наградите си на предоставения от тях адрес по куриер до 30 работни дни от получаването на потвърждение, че са спечелили и предоставят на Организатора адрес за доставка. Разходите за куриерски услуги са за сметка на Организатора. Награди получават всички участници, които са изпълнили условията на Промоцията. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес, след потвърждение на адрес и телефон от печелившия по имейл. Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 работни дни на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в промоцията, награда не се предоставя. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. 
Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. За да получи своята награда от промоцията, победителят трябва да запази касовата бележка и да я предостави на куриера. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законен представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, само ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия. 3 

РАЗДЕЛ 6. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ 
Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *