ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 грил барбекюта от Kaufland

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите условия за участие („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Време е за нов грил“.
2. Сайтът, чрез който се реализира Играта, е: www.vremezabbq.bg
3. Организатор на Играта е „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД („Kaufland“), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, жк. „Банишора“, ул. „Скопие“ № 1А; e-mail: redaction@kaufland.bg.
4. Периодът на провеждане на Играта е от 22.05.2017г. до 04.06.2017 г. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на нейните Условия. С участието си в Играта участниците изрично приемат настоящите Условия.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5. В Играта имат право да участват дееспособни физически лица, навършили 18 години, с постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора и членове на техните семейства.
6. Участници в Играта са тези посетители на сайта www.vremezabbq.bg, които в периода от 22.05.2017 до 04.06.2017 г.  са изпратили попълнен според Условията онлайн формуляр за участие със своите лични данни и са качили на посоченото място снимка на барбекюто, което имат.


III. УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ


7. Участието в Играта не е обвързано с покупка.
8. За участие в Играта желаещите трябва да прикачат към онлайн формуляра за участие снимка на своето барбекю, с която не нарушават авторски права на други лица, както и да попълнят своите лични данни в онлайн формуляра за участие на сайта www.vremezabbq.bg
9. Личните данни, които участниците трябва да попълнят са: обръщение, име, фамилия, населено място, телефон и имейл адрес.
10. За валидни ще бъдат считани само участия с качена снимка от периода на Играта – от 22.05.2017г. до 04.06.2017 г. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация се използва въвеждането на код за сигурност.
11.  Всеки участник в Играта има право само на едно участие и качване само на една снимка.
12.  Качването на снимки от участници, които не са носители на авторските права за публикуването им или на снимки, които са свалени от Интернет не се допуска. Всеки участник носи отговорност за снимките, които качва във Формуляра за участие в Играта. Kaufland като организатор на Играта не носи отговорност, в случай че са засегнати авторски права в резултат на качването на  снимки от участниците.


IV. НАГРАДИ
 

13. Всеки участник, който е качил снимка на своето барбекю и е попълнил онлайн формуляра за участие в съответствие с Условията, участва в тегленето и има шанса да спечели една от следните награди:
10 бр. K-Classic грил (стомана/чугун, кръгъл, диаметър 35 см)
14. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип от комисия на Организатора в състав – представител на отдел „Реклама и връзки с обществеността“ и представител на отдел „Право и съответствие“.

15. Тегленето ще се проведе на 05.06.2017 г.
16. Печелившите участници ще бъдат уведомявани по имейл или телефон до пет работни дни след тегленето на наградите.
17. Участници, с които Kaufland не може да осъществи контакт в рамките на 3 работни дни, считано от деня на тегленето, губят правото си да получат наградата, като в такъв случай Организаторът се свързва с резервен участник.
18. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш участник поради грешно попълнени данни.
19. Имената на спечелилите участници и качените от тях снимки за участие в Играта ще бъдат публикувани след 12.06.2017 г. в интернет на адрес: www.vremezabbq.bg
20. Публикуваните на интернет страницата на Kaufland лични данни на печелившите участници ще бъдат достъпни до 12 месеца след приключването на Играта.
21. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата, но в такъв случай, няма да могат да продължат участието си в Играта и тегленето на наградите. Искането за оттегляне от Играта се изпраща на следния имейл: redaction@kaufland.bg.
22. Всеки участник има право да получи само една награда.
23. Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
24. Наградите се получават на адрес, посочен от печелившия участник.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ