ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете хладилник Gorenje и фрапе машина от Baileys


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „BAILEYS ICE CAFÉ“
ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ УРЕЖДАТ РЕДА, УСЛОВИЯТА И НАЧИНА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „BAILEYS ICE CAFE“, КОЯТО Е ОРГАНИЗИРАНА ОТ “АВЕНДИ” ООД, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ИСКЪРСКО ШОСЕ” № 7, ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ЕВРОПА”, СГРАДА 12, ЕТ. 2, ЕИК 130591250 И „НОУ УЕЙ“ ЕООД, ЕИК 200217229, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ В ГРАД СОФИЯ, РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, УЛ. „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ №48, („ОРГАНИЗАТОРИ“). ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, НА ИГРАТА СА ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБ СТРАНИЦАТА, ПРИТЕЖАНИЕ НА ОРГАНИЗАТОРА НОУ УЕЙ – WWW.BAILEYSCAFE.BG .
І. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. ИГРАТА „BAILEYS ICE CAFE” СЕ ПРОВЕЖДА ОНЛАЙН, ЧРЕЗ УЕБ СТРАНИЦАТА WWW.BAILEYSCAFE.BG В ПЕРИОДА ОТ 18.05.2017 Г. ДО 23.06.2017 Г.ВКЛЮЧИТЕЛНО („ПЕРИОД НА ИГРАТА“) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
2. В ИГРАТА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ САМО ДЕЕСПОСОБНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ, КОИТО СА ИЗБРАЛИ ПО ЕДНА ОТ ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИ ОПЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАФЕ РЕЦЕПТА НА САЙТА WWW.BAILEYSCAFE.BG И СА СПОДЕЛИЛИ УСПЕШНО ПОЛУЧЕНАТА РЕЦЕПТА, И СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ УСПЕШНО С ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ГОДИНА НА РАЖДАНЕ, ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР И E-MAIL АДРЕС НА WWW.BAILEYSCAFE.BG.
ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ ДА УЧАСТВА В ИГРАТА, ИМА ПРАВО ДА СЕ РЕГИСТРИРА САМО ВЕДНЪЖ.
УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.
II. УЧАСТИЕ И МЕХАНИКА
3. ЗА ДА ЗАЯВИ УЧАСТИЕ В ИГРАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ОСЪЩЕСТВИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:
3.1.  ДА ПОСЕТИ УЕБСТРАНИЦАТА WWW.BAILEYSCAFE.BG
3.2. ДА МИНЕ ПРЕЗ ВСИЧКИ СТЪПКИ НА СЪЗДАВАНЕ НА КАФЕ РЕЦЕПТА, КАТО НА ВСЯКА СТЪПКА ИЗБЕРЕ ЕДИН ОТ ТРИ НАЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТА.
3.3. ДА СПОДЕЛИ ВЪВ FACEBOOK НА СОБСТВЕНАТА СИ СТЕНА ИЛИ НА FACEBOOK ПРОФИЛЪТ НА ПРИЯТЕЛ ГОТОВАТА РЕЦЕПТА. ЗА ДА УЧАСТВА В ТОМБОЛАТА ЗА НАГРАДАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ  ТРЯБВА ДА Е СПОДЕЛИЛ ВЪВ FACEBOOK ПОНЕ ЕДНА ГОТОВА РЕЦЕПТА.
III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
4.ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ, КОИТО СА СПОДЕЛИЛИ КАФЕ РЕЦЕПТА И СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ УСПЕШНО (САМО ВЕДНЪЖ) НА САЙТА WWW.BAILEYSCAFE.BG , УЧАСТВАТ В ЖРЕБИЙ, КОЙТО НА ПРОИЗВОЛЕН ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЯ ПОБЕДИТЕЛИТЕ. ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗБРАНИ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС НА 29.06.2017 Г. И ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 30.06.2017 Г. НА САЙТА WWW.BAILEYSCAFE.BG. В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС НА 29.06.2017 Г. ЩЕ БЪДАТ ИЗТЕГЛЕНИ И „РЕЗЕРВНИ“ ПОБЕДИТЕЛИ СЪОТВЕТНО ЕДИН РЕЗЕРВЕН ПОБЕДИТЕЛ ЗА „ГОЛЯМА“ НАГРАДА И ЕДИН РЕЗЕРВЕН ПОБЕДИТЕЛ ЗА „МАЛКА“ НАГРАДА, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗТЕГЛЕНИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ ОТКАЖАТ ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДАТА, В СРОК ДО 10.07.2017 Г. ИЛИ НЕ ПОТВЪРДЯТ ДАННИТЕ СИ ЧРЕЗ ОТГОВОР НА ИЗПРАТЕНИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ Е-MAIL, В СРОК ДО 10.07.2017 Г.
ІV. НАГРАДИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
5. УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО СА ОБЯВЕНИ ЗА ПЕЧЕЛИВШИ ПО РЕДА НА РАЗДЕЛ ІІI ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ („ПОБЕДИТЕЛЯТ”) ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ САМО ПО 1 (ЕДНА) НАГРАДА,  КАТО НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ  САМОТО ТЕГЛЕНЕ НА ИМЕТО НА УЧАСТНИКА, СЕ СЪОБЩАВА КАКВА НАГРАДА  МАЛКА ИЛИ ГОЛЯМА ЩЕ БЪДЕ ТЕГЛЕНА. СЪЩОТО УСЛОВИЕ ВАЖИ И ПРИ ЖРЕБИЯ ЗА „РЕЗЕРВНИТЕ“ ПОБЕДИТЕЛИ. УЧАСТНИК, СПЕЧЕЛИЛ ПО РЕДА НА РАЗДЕЛ ІІI МАЛКА НАГРАДА ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ САМО 1 (ЕДНА) МАЛКА НАГРАДА, А УЧАСТНИК, СПЕЧЕЛИЛ ГОЛЯМА НАГРАДА ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ САМО 1 (ЕДНА) ГОЛЯМА НАГРАДА.
6.НАГРАДНИЯТ ФОНД НА ИГРАТА СЕ СЪСТОИ ОТ:
6. 1.  1 (ЕДНА) МАЛКА НАГРАДА – МАШИНА ЗА ФРАПЕ С МАРКА ARETEMIS МОДЕЛ MIX-2010 НА СТОЙНОСТ 239 ЛВ.

6. 2. 1 (ЕДНА) ГОЛЯМА НАГРАДА – ДИЗАЙНЕРСКИ ХЛАДИЛНИК С МАРКА GORENJE МОДЕЛ ORB152C НА СТОЙНОСТ ДО 1099,99 ЛВ.

7. ПОБЕДИТЕЛИТЕ СЕ УВЕДОМЯВАТ ЧРЕЗ E-MAIL И ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ В СРОК ДО 48 (ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ОСЕМ) ЧАСА, СЛЕД КАТО СА БИЛИ ИЗТЕГЛЕНИ.
7.1. ИЗТЕГЛЕНИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ, КОИТО СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ПО E –MAIL ИЛИ ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ, ТРЯБВА ДА ПОТВЪРДЯТ ДАННИТЕ СИ И ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДАТА ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА E-MAIL, НА СЛЕДНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС BULGARIA.BAILEYS@GMAIL.COM НЕ ПО-КЪСНО ОТ 10.07.2017 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО ( ДО 23:59 Ч.). ИЗПРАТЕНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ СЛЕД ТАЗИ ДАТА И ЧАС СЕ СЧИТА ЗА НЕВАЛИДНО. АКО ПОБЕДИТЕЛЯТ ОТКАЖЕ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА ИЛИ НЕ ПОТВЪРДИ ДАННИТЕ СИ ЧРЕЗ ОТГОВОР НА ИЗПРАТЕНИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ Е-MAIL В СРОК ДО 10.07.2017 Г., НАГРАДАТА СЕ ПЕЧЕЛИ ОТ ВТОРИЯ, РЕЗЕРВЕН ПОБЕДИТЕЛ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА, КОЙТО СЛЕДВА ПО РЕДА НА Т. 7 ДА БЪДЕ УВЕДОМЕН И В СРОК ДО 7 ДНИ ОТ УВЕДОМЯВАНЕТО ДА ПОТВЪРДИ ЧРЕЗ E-MAIL ДАННИТЕ СИ НА ПОСОЧЕНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: BULGARIA.BAILEYS@GMAIL.COM.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *