ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 електрически мотопеда „Atlas Electric Bike S10“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1.1 Промоцията „Играй с Екстра Житна“, наричана по-долу за краткост „Промоцията“, е организирана от ПЛАТИНУМ БРАНДС ЕООД, ЕИК 201891250със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, бул. Ситняково 48, ет. 5, ап. 805,, наричано по-долу накратко също и „Организатора“.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1 Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наричани по-долу накратко „Официалните правила“.
2.2 Официалните правила се публикуват на сайта на Промоцията www.zytnia.bg за целия период на Промоцията.
2.3 Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на www.zytnia.bgЗа целите на участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
2.4 За целия период на Промоцията всички заинтересувани лица могат да задават въпроси относно Промоцията на sales@platinumbrands.bg .
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1 Промоцията е валидна в магазините на вериги бензиностанции Лукойл на територия на Република България за промоционалния период, посочен в Част 4 по-долу.
ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1 Промоцията стартира в 00:00 часа на 11 април 2017г. и продължава до 23:59 часа на 15 юни 2017г.
ЧАСТ 5 . ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1 Право на участие има всяко физическо лице, закупило бутилка Extra Zytnia (0.7l) от магазин на вериги бензиностанции Лукойл и Газпром.
5.2 В настоящата Промоция не могат да са участват лица под 18 (осемнадесет) години; или са служители на Организатора, както и техни родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
6.1 За да участват в Промоцията, лицата следва да закупят бутилка Extra Zytnia(0,7л) от магазин на вериги бензиностанции Лукойл и Газпром, при което на касата получават скреч-карта на играта. След като участникът изтрие обозначеното на картата място, установява дали печели награда.
6.2 Няма ограничение в броя на бутилките, които могат да бъдат закупени от един участник за целите на участието.
6.3 Участие извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна.
6.4 Забранени са действия от страна на участници в Промоцията, с които се цели вероятността за спечелване на наградата да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на Промоцията, Организаторът си запазва правото да лиши съответния участник от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.
6.5 В случай че по време на Промоцията или след нейния край бъде установено, че печелившият участник не отговаря на условията на настоящите Официални правила, наградата ще бъде отнета и връчена на друг печеливш.
6.6 Печелившитеучастници се определят на място и непосредственослед изтриване на посоченото поле на скреч-картата за участие в Промоцията.
6.7 Организаторът си запазва правото сам да избере в присъствието на кой нотариус да се проведе томболата за определяне на печелившия участник.
ЧАСТ 7. НАГРАДА
7.1 Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Промоцията, е електрическо моторно превозно средство – мотопед „Atlas Electric Bike S10“, [производител Atlas Tech Co Ltd. China]
7.2 Наградите са три мотопеда, които могат да бъдат спечелени от всеки участник в играта, отговарящ на регламента.
ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
8.1 След като печелившият участник бъде определен, от обекта, в който е спечелена наградата уведомяват Организатора. Печеливишият е длъжен да предостави телефоненномер, на който да се свързже с него за уточнения относно получаването на наградата.
8.2 При условията на т. 8.1 Организаторът и участникът определят време и място, на което да бъде връчена наградата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *