ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете сладка награда, 20 стенни часовника или пътуване до Розовата долина


РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРАТА „СЛАДКИ ВРЕМЕНА“
Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на онлайн игратa „Сладки Времена“ (по-долу за краткост Играта) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатор на Играта е „Захарни заводи” АД, ЕИК 104051737, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, „Свети Княз Борис I“ 29 (по-долу за краткост Организатор).
2.2. Играта се организира и провежда от Организатора самостоятелно или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в Играта.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Играта се провежда в периода от 15.05.2017 г. до 11.06.2017 гвключително.
3.3. Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес http://sladkivremena.bg/ .
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора „Захарни заводи” АД или за някое от дъщерните дружества от групата на „Захарни заводи” АД, както и за Изпълнителите „Публисис” АД, ЕИК 175432612 или „Лайт Моушън” ЕООД, ЕИК 200237923, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице, което в периода на Играта се е регистрирало чрез формата за Регистрация в специално създадената уеб страница на Играта http://sladkivremena.bg/ и успешно е преминало през описаните в раздел 5 стъпки за участие.
4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка.
РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА
5.1. В Играта участва всeки Участник, който е:
– регистрирал личните си данни – име, фамилия, телефонен номер и имейл, чрез регистрационната форма в уебсайта на Играта http://sladkivremena.bg/;
– качил своя снимка, на която има роза или е облечен с традиционна българска носия;
– прочел е и се е съгласил с Общите условия на Играта;
– потвърдил е успешно завършване на регистрацията в играта.
Всички заявени за участие снимки подлежат на одобрение от Администратор. В томболата ще бъдат включени само участници, чиито снимки отговарят на настоящите условия и са потвърдени от Администратора.
5.2. Всяко физическо лице, спазило условията по т. 5.1., участва в томболата за награди в Играта. Един участник има право да участва само с една снимка и може да спечели само една награда.
5.3. Всеки Участник играе от свое име и декларира, че притежава авторски права върху фотографиите, с които участва в играта. Всички претенции от изобразени на фотографията лица или от трети лица по повод на снимка, публикувана за участие в играта следва да бъдат насочени и понесени от съответният участник, който е качил снимката.
5.4. С регистрирането си в Играта всеки Участник разрешава на Организатора използването на публикуваната от него фотография по смисъла на ЗАПСП.
5.5. Всеки участник в Играта може да бъде избран за победител само веднъж в рамките на периода на Играта.
5.6. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, Организаторът не носи отговорност.
РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1. За да се включи в томболата за награди, Участникът следва да:
6.2.1. Да премине през всички стъпки на Играта, а именно:
– Да влезе в уеб страницата на Играта на адрес http://sladkivremena.bg/
– Да се регистрира чрез формата за Регистрация със своите име и фамилия, телефонен номер, e-mail адрес
– Да избере от своето устройство и заяви за качване своя снимка с роза или с традиционна българска носия;
– Да приключи успешно всички стъпки в сайта за публикуване на снимката.
– Снимката, с която участва да отговаря на условията на Играта и да бъде одобрена от Администратора на сайта http://sladkivremena.bg/ .
РАЗДЕЛ 7. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА
7.1. След изтичане на срока за участие в играта от всички регистрирали се участници ще бъдат изтеглени с томбола 41 печеливши участника, които печелят една от следните награди:

  • един от 20бр. /двадесет броя/ стенни часовници „Сладки времена”;
  • един от 20бр. /двадесет броя/ бокса с локум „Сладки времена”, всеки от които съдържа 18 броя единични опаковки с локум „Сладки времена” – различни вкусове.
  • една награда „Пътуване за двама до Розовата долина”, което включва:

  • една нощувка за двама в хотел Еделвайс, разположен в близост до м.Бузлуджа и гр. Казанлък, с включена закуска и ползване на СПА център;
  • посещение на комплекс Дамасцена, с. Скобелево, общ. Павел Баня, с включен обяд;
  • заплатена входна такса за посещение на Музея на розата в гр. Казанлък.
  • Ваучер за гориво на стойност 50 лв. /петдесет лева/
7.2. Победителите в Играта се определят с еднократно теглене след изтичане на срока за участие в Играта. Тегленето се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер в присъствието на комисия.
7.3. Тегленето на печелившите участници ще бъде извършено на 14 юни 2017г.
7.4. Пълният списък с печелившите участници в Играта ще бъде достъпен на 16 юни 2017г. в секция Печеливши в сайта на Играта на адрес http://sladkivremena.bg/.
7.5. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградите.
7.6. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали са с илюстративен характер.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *