ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете екскурзия до Санторини и 10 фотоапарата

Организаторът на промоцията е Хенкел България ЕООД, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4, 1766 София, България (по надолу наречен „Хенкел“). Участниците в Кампанията (Промоцията) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Рекламната Кампания (наречени тук по-долу “Официални Правила”). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет адрес: https://www.facebook.com/FaBulgaria Организаторът на Рекламната кампания (Промоция) си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални Правила, като промените влизат в сила от момента на оповестяването им на посочения Интернет адрес.
Период и територия на промоцията
2.1 Периодът на провеждане на промоцията е 11.05.2017 г. (05:30 часа) до 11.06.2017 г. (23:59:59 часа).
2.2. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, чрез Фейсбук по посочения в настоящите правила, механизъм, условия и срок.
Условие за участие в промоцията:
3.1 Участието в промоцията не е обвързано по никакъв начин с покупка на каквито и да е продукти.
Участващи Facebook страници в промоцията. Механизъм на участие.
4.1 Всеки един потребител, който е харесал страницата на FA България (https://www.facebook.com/FaBulgaria), има шанс да спечели наградите, описани в раздел 5, след като: 1. Качи снимка на стената си със свой приятел във Facebook или като коментар под пост на играта на страницата на FA България 2. Отбележи (тагне) своя приятел от снимката 3. Отбележи снимката с #FeelFantasticFa
4.2. Видът на наградите, условията към участниците и механизмът на провеждане са дадени съответно в раздели 5, 6 и 7 от настоящите правила.
Награди
5.1. Всички участници, изпълнили условията в раздел 4, имат шанс да спечелят една от следните награди: – 1 х екскурзия за двама до Санторини, Гърция (екскурзията ще включва от 4, самолетен транспорт до Санторини и обратно, настаняване на база нощувка и закуска в хотел 3 звезди в рамките на 2017 г., като конкретният период ще бъде уточнен допълнително с победителя). – 10 броя фотоапарати Fujifilm Instax Mini (в цвят, който може да се различава от показания в промоцията)
5.2. Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.
5.3. Организаторът и агенцията се задължават, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигурят и предоставят на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, и удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Участници в промоцията
6.1. Промоцията е открита за участие за всички физически лица, навършили 18 години с местоживеене в Република България. С изключение на служителите на Хенкел България и рекламните агенции, свързани с Промоцията, а именно „АД Инвест“ ООД, Media Direction OMD (да се допълнят, ако има и други компании).
6.2 С участието си в Промоцията участниците се обвързват с описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
6.3. С участието си в Промоцията всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Промоцията.
Механизъм за участие в промоцията
7.1. Всеки потребител, желаещ да участва в промоцията, заявява участие чрез описаните стъпки в Раздел 4.
7.2. След като е изпълнил условията, се счита, че даденият потребител се е регистрирал успешно за томболата за наградите.
7.3. Всеки един потребител може да участва един брой пъти в Промоцията, като изпълни необходимите условия за участие.
Процедура за теглене, обявяване и получаване на наградите
8.1. Всеки един потребител, за да участва в томболата за разпределяне на наградите, трябва да е регистрирал едно редовно участие в промоцията. Под редовно участие се има предвид да бъдат изпълнени условията в раздел 4.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *