ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 88 стека с Fanta Портокал или Fanta Madness

ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1. Възложител на конкурса „Създай онлайн реклама на Fanta“ („Конкурсът“) е „Кока-Кола България“ ЕООД , гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8.
2. Конкурсът се организира, провежда и администрира от „Амекси“ ООД, гр. София, ул. „Христо Максимов“ 7 („Организатор“).
3. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Конкурса (наречени тук по-долу „Официални правила“).
4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Конкурса на интернет адрес: www.fantaplay.bg
5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: www.fantaplay.bg
6. С включването си в Конкурса участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете им.

ТЕРИТОРИЯ НА КОНКУРСА
1. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА
1. От 01.05.2017 г. до 11.06.2017 г., включително, желаещите да участват имат право да качват свои авторски изображения (снимки, рисунки, други графични изображения) и текстове за участие в съответната секция на специално изградения за Конкурса микросайт: www.fantaplay.bg
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. Конкурсът е отворен за участие на всички физически лица, навършили 13 години, с изключение на служителите на „Маккан Ериксон“ ООД, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Амекси“ ООД, „Смарт Комюникейшънс“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Конкурса; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА
1. Желаещите да участват трябва да се регистрират на www.fantaplay.bg,  като:
 • Предоставят следната информация:
  • Име;
  • Фамилия
  • Мобилен телефон;
  • Имейл адрес;
 • Декларират, че имат навършени поне 13 години и в случай че са под 18 години, имат родителско съгласие за участие в Конкурса и приемат Официалните правила на Конкурса. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в Конкурса.
2. След успешна регистрация участникът има възможност да създаде своя онлайн реклама на Fanta, тип публикация за Facebook страницата Fanta Bulgaria (https://www.facebook.com/fantabulgaria/), като качи своя авторска снимка, визия или друго графично изображение и напише авторски текст в секция „Развихри се“ на www.fantaplay.bg Публикуваното съдържание се появява в сайта автоматично. Ако Организаторът прецени, че определено съдържание не отговаря на настоящите Официални правила на Конкурса, има правото да го скрие/изтрие от сайта. Създаването на повече от една публикация в даден период не увеличава шанса за спечелване на награда.
3. Участникът потвърждава, че има съгласието на присъстващи в качвани от нея/него снимки и/или трети лица за използването на въпросните материали за участие в Конкурса.
4. Механизмът за раздаване на награди е описан в Раздел 5.
5. Изображението, което се качва за участие, трябва да бъде във формат JPEG или PNG, не по-големи от 5 МВ, с размер не по-малък от 480×320 пиксела. Текстът, придружаващ изображението, трябва да бъде с максимална дължина 90 символа.
6. За участие в Конкурса не е задължително да бъдат закупувани продукти на The Coca-Cola Company.

ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. За валидно се счита всяко участие на www.fantaplay.bg, при което са качени изображение и текст, отговарящи на изискванията по Раздел 3, Раздел 4 и Раздел 5, и при което са посочени необходимите данни по Раздел 4, което е публикувано на сайта и е било одобрено от страна на Организатора.
2. Организаторът не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.
3. Всеки, спечелил награда в Конкурса, се задължава да подпише декларация за авторство на съдържанието, с което е участвал, по образец. Декларацията е достъпна на: връзка към декларацията
4. Организаторът няма да разглежда изображения и текстове, които:
 • не са авторски;
 • с порнографско или нецензурно съдържание;
 • не отговарят на изискванията по Раздел 4 и Раздел 5;
 • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
 • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
 • рекламират политически идеи или съобщения;
 • съдържат някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Изображенията могат да съдържат лична информация, чрез която участникът може да бъде разпознат, в случай че тя/той се е съгласил тази информация да бъде публично оповестена. Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
 • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
 • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
 • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
 • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията Coca-Cola; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
 • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Конкурса, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.

5. „Кока-Кола България“ ЕООД, неговите представители и Организаторът си запазват право да не вземат предвид и да изтрият изображенията и текстовете, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някого друг по този въпрос.
6. „Кока-Кола България“ ЕООД, неговите представители и Организаторът си запазват право да не вземат предвид и да изтрият изображения, в които присъстват деца на видима възраст под 13 години без придружител на видима възраст над 18 години.
7. Всички решения на „Кока-Кола България“ ЕООД и/или Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
8. Качените на сайта www.fantaplay.bg изображения и текстове ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи, преди да бъдат одобрени от Организатора.
9. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа от момента на качване на съдържанието.
10. Организаторът не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай, че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
11. Печелившите участници ще бъдат общо 88 на брой, избрани по следния начин:

 • 16 печеливши на голяма награда (публикуване на реклама във Facebook страницата на Fanta Bulgaria /https://www.facebook.com/fantabulgaria/ / през месец юли 2017 г. + мултипак Fanta Портокал или Fanta Madness 12×500 ml) за период от Конкурса – избрани посредством 4-членно жури, съставено от Павел Колев, както и представители на рекламните агенции и маркетинг екипа на Fanta.
 • 72 печеливши на малка награда (мултипак Fanta Портокал или Fanta Madness 12×500 ml) – избрани с електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени. 

12. Един участник може да спечели само една награда в рамките на Конкурса.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *