ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 ваучера на стойност 30 лева от Mömax


Организатор на томболата („Томболата“) е Мьомакс България ООД, ЕИК:200197304(„Организатор“), със седалище и адрес на управление: бул. “Сливница” No:441,София. Изпълнител на Томболата е ”Експлора България” ООД с ЕИК: 203745135 (“Изпълнител”).
Участието в Томболата не е обвързано с покупка или услуга на Организатора.
Предмет на томболата.
1.Организаторът предоставя възможност на участниците в Томболата да спечелят ваучери за покупка на стоки от веригата мебелни магазини на Организатора, чрез участието си в игра и при спазване на настоящите Правила за участие в томболата (“Правила”).
Участници в томболата.
2. Участици в томболата могат да бъдат всички пълнолетни физически лица.
3. Участници в томболата не могат да бъдат служителите или управителите на Организатора и Изпълнителя, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора и Изпълнителя юридически лица по смисъла на Търговския закон.
4. Всеки, които е изпълнили условията за участие в посочения период, ще бъде включен автоматично в томболата. В случай, че някой не е съгласен с настоящите Правила, същият следва да не участва в Томболата.
Механизъм за участие.
5. Всеки желаещ да се включи в томболата е необходимо да се съгласи с условията изложени в тези Правила и да спази изискванията публикувани в специално създаден за целта пост на Фейсбук страницата на Организатора (https://facebook.com/moemaxbg).
6. За да се включи в томболата, участникът е необходимо да напише поне 1 от предимствата на веригата мебелни магазини Mömax, под специално създадения за целта пост на Фейсбук страницата, които може да открие на сайта тук: http://www.moemax.bg/jivei-razlichno/.
Период на провеждане на томболата.
7. Томболата се провежда в периода от 02.05.2017 г. до 08.05.2017 г. в 23:59 часа.
Награда. Условия.
8. Печелившият участник няма право да иска замяна на наградата с друга подобна или да получи паричната й равностойност.
9. Награди – 10 човек ще спечелят, всеки, по 1 ваучер за пазаруване от веригата мебелни магазини на Организатора на стойност 30 лева.
10. Печелившият ще бъде изтеглен на томболен принцип чрез специален софтуер, в присъствието на 3 (трима) служители на Изпълнителя, като за целта се съставя и Протокол.Обявяването на печелившия ще се състои на 09.05.2017 г. в пост на Фейсбук страницата на Организатора. (https://facebook.com/moemaxbg)
11. Наградите се изпращат по куриер на посочения адрес до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в мини-играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *