ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете билет за двама за финала на Шампионска лига, 45 спортни сака и 60 стека Pepsi

Играта “Изживей футболната емоция с Pepsi!”, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Куадрант Бевъриджис” АД с адрес на регистрация ул. „Лозен” 6, ЕИК: 831607255, наричана по-нататък Организатор.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
Официалните правила се публикуват преди началото на Играта в Официалната Facebook страница на Pepsi https://www.facebook.com/PepsiBulga… за целия период на Играта.
Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им в Официалната Facebook страница на Pepsi https://www.facebook.com/PepsiBulga…
С участието си в Играта, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите се доставят само на територията на Република България.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 14 години към началната дата на Играта. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.
В Играта нямат право да участват служителите на „Куадрант Бевъриджис” АД, агенция „Медиа Баскет” ООД, както и членовете на семействата им.
Участието в Играта не е обвързано със закупуване на продукт или услуга.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта стартира на 28 април 2017 г. и продължава до 12 май 2017 г. в 23:59 ч.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:
МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
За да участва в Играта, е необходимо участник да направи следните действия в посочената по-долу поредност:
– Да заснеме Pepsi футболен момент/емоция/страст в кратко видео, GIF или снимка
или

– Да качи избраното съдържание (снимка/видео/GIF) в своя Facebook или Instagram профил с #PepsiFootballChallenge.

ВАЖНО: За да участвате успешно в Играта, е необходимо публикацията с хаштаг #PepsiFootballChallenge да бъде публична.
Участниците нямат право да публикуват съдържание, което: съдържа неетично, неморално, обидно или вулгарно послание или послание, противоречащо на добрите нрави; показва конкурентни продукти, публични личности, религиозни символи, изразява омраза или друг обиден мотив; показва/подтиква към размирици или хулигански прояви.
Организаторът има право да дисквалифицира снимка/видео/GIF на участник, ако тe не отговарят на изискванията по този раздел.
Участник може да участва неограничен брой пъти в Играта. Участник може да спечели само една награда от Играта.
Спечелилите ще бъдат изтеглени в томбола, която ще се проведе на 15 май 2017 г. В томболата ще бъдат изтеглени и 10 резервни участници, на които наградата се предоставя при невъзможност за предоставянето й на спечелил участник.
Спечелилите участници ще бъдат публикувани на Официалната Facebook страница на бранда https://www.facebook.com/PepsiBulga… на 15.05.2017 г.
С качването на снимка/видео/GIF във Facebook и Instagram с хаштаг #PepsiFootballChallenge, участниците доброволно се съгласяват каченото от тях съдържание да бъде използвано (събирано, администирано и публикувано в каналите на марката) от „Куадрант Бевъриджис” АД, както и техните подизпълнители за цели на Играта.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
В срок до 3 работни дни след обявяване на спечелилите в Официалната Facebook страница на бранда https://www.facebook.com/PepsiBulga…, спечелилият голяма награда участник трябва да предостави на лично съобщение във Facebook на Организатора трите си имена, своя точен адрес за доставка и телефон за връзка за предоставяне на наградата.
В срок до 10 работни дни след обявяване на спечелилите в Официалната Facebook страница на бранда https://www.facebook.com/PepsiBulga…, спечелилите малки награди участници трябва да предоставят на лично съобщение във Facebook на Организатора трите си имена, своя точен адрес за доставка и телефон за връзка за предоставяне на наградата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *