ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 222 000 награди от Tuborg

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.
Националната консуматорска промоция – “222 000 награди под капачките”, за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, София, Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата www.tuborg.bg/promo. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на www.tuborg.bg/promo
2. Промоционалната игра е с продължителност от 92 дни в периода от 01.05.2017г. до 31.07.2017г. и се организира и провежда на територията на Република България.
3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.
4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.

5. В промоционалната игра могат да участват всички физически лица с местожителство в Република България, които са навършили 18г. и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство), с изключение на служителите на Карлсберг България АД, „Диджитал Ай Ди“ АД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
6. Участващи търговски марки
Участващата търговска марка е Туборг, в съответните опаковки:
Туборг, оборотна бутилка 500 мл.;
наричана по-долу участваща опаковка.
Участващата опаковка ще бъде идентифицирана с промоционален етикет (колие с посланието „Грабни една от 222 000 награди под капачките“), а печелившите ще имат символ на бутилка под капачката, ако наградата е бира Туборг 500мл., или промоционален код за участие в томбола за награда Покана за музикално събитие /друга равностойна на билета за музикално събитие награда – безжични тонколонки/
7. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:
– Бира Туборг в оборотна стъклена бутилка от 500 мл. – 220 500 бр.
– Покана за Музикално събитие – концерт на MTV presents Varna Beach в гр. Варна на 15.07.2017г. – 1400 бр.
– Безжични тонколонки – 100 бр. 

8. За наградите Бира Туборг в оборотна стъклена бутилка от 500 мл., промоцията стартира на 01.05.2017г. и e валидна до 31.07.2017г. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за непредоставяне на награди. Спечелените награди – бира „Туборг“ 500мл., трябва да бъдат предявени за получаване в обозначените със знака на промоцията търговски обекти най-късно до 31.07.2017г.

9. За награда Билет за Музикално събитие (MTV presents Varna Beach), промоцията стартира на 01.05.2017г. и e валидна до 02.07.2017г. Спечелените награди – билет за музикално събитие, трябва да бъдат предявени за получаване най-късно до 02.07.2017г. След тази дата Организаторът не е задължен да предоставя награди – билет за музикално събитие. След 02.07.2017г. и до 31.07.2017г. спечелилите билет за музикално събитие ще получат друга равностойна награда – безжичнa тонколонкa.
За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди.
10. Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционален етикет по т 6. и, ако под капачката има промо-код, и регистрирането на уникалния осем символен код от вътрешната й страна.
11. За да участват в промоционалната игра за наградите Покана за музикално събитие или безжичнa тонколонкa, участниците трябва да регистрират на адрес www.tuborg.bg/promo уникалния код от вътрешната страна на капачката от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан.

12. При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора, дали печели една от наградите: Покана за събитието или тонколонка.
13. Всеки участник може да регистрира до 10 (десет) промоционални кода на ден за периода на промоцията. В случай, че участник опита да регистрира повече от десет промоционални кода в рамките на един ден (от 00,00 ч. до 23,59 ч.), то кодът му няма да бъде зачетен от системата като участващ в играта и ще му бъде предоставена опцията да го регистрира на следващия ден.
14. Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:
– 1 400 бр. Покани за събитието на MTV presents Varna Beach ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомявам дали печели награда.
– 100 бр. Безжични тонклонки ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомявам дали печели награда. 

– Участниците, спечелили бира, ще могат да я получат в предварително определени търговски обекти, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печелившата капачка. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите – бира ще бъде публикувана на www.tuborg.bg. Списъкът с търговски обекти може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.tuborg.bg. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един обект.

Печелившият символ, изобразен под печелившите промоционални капачки, е следният:

15. Участниците, спечелили билет за музикално събитие или безжичнa тонколонкa, ще получат съобщение на екрана с информация за начинa, по който могат да се свържат с Организатора за потвърждение на наградата си, както и SMS съобщение на мобилния номер, който са посочили по време на регистрацията си в регистрационната форма на www.tuborg.bg/promo. Печелившите участници следва да се обадят в срок от 5 дни на посочения телефонен номер за да предоставят адрес за доставка на наградата си.

16. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.
17. Печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса www.tuborg.bg/promo, всеки ден в периода по т. 2.

18. За целите на обявяването, спечелилите се обявяват на посочения интернет адрес чрез последния регистриран от тях промоционален код, с който печелят награда. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент, при отчитане на изключението по предходното изречение. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.
19. Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 60 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.
20. Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888422962 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомителнието по т. 15. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази промоционалната капачка. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок посочените действия в предходното изречение, то губи правото да получи наградата.
21. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *