ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете комплект градински мебели LEVANGER от JYSK

„Игра с награда LEVANGER”
Валидност: 02.05 – 08.05.2017
ОРГАНИЗАТОР
Организатор на тази промоция е ЮСК БУЛ ЕООД, със седалище в град Пловдив 4006, улица „Недко Каблешков” №2, BG131470112, с представител Главен мениджър, Александру Брату и регионален мениджър за Република България – Любен Мишев.
С участието си в тази промоция всички участници дават съгласието си, че са запознати и приемат настоящия регламент. Официалните правила за промоцията са изготвени и ще бъдат публично оповестени, според законодателството на Република България. С участието си в тази промоция, участниците се задължават да спазват всички правила, срокове и условия, както и тези на приложеното законодателство.
Организаторът е регистриран съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
Промоцията ще се проведе онлайн на FB/JYSK.bg, както и на нашия онлайн бюлетин.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Промоцията ще се проведе в периода 02.05 – 08.05.2017
ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
Участниците в тази промоция са всички, които публикуват коментар с верен отговор на въпроса, който ще намерят в онлайн бюлетина изпратен на 04.05.2017 – в коментарите на поста, в периода 04.05 – 08.05.2017.
В промоцията имат право да участват всички лица, навършили 18 години, граждани на Република България и законно пребиваващи. Служители на JYSK и членове на тяхното семейство (деца, родители, съпруг/съпруга) не могат да вземат участие в промоцията.
В случаи, че печелившия не може да получи наградата си, поради причини различни от това че е непълнолетен (под 18 години), то той/тя може да бъде представен от упълномощено лице, което да се подпише под името на клиента, за да удостовери че наградата е получена.
Участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила и че са съгласни с тях. Участието им в тази промоция включва спазване на всички точки от официалните правила.
С участието си в тази промоцията участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от организатора в аудио, видео или печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното участниците дават съгласието си организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с промоцията.
НАГРАДИ
Наградата в тази промоция се състои от комплект градински мебели LEVANGER.
Общата стойност на наградата е: 799 лева.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията ще се проведе в периода 02.05 – 08.05.2017 на нашата фейсбук страница – FB/JYSK.bg, както и на нашия онлайн бюлетин.
На 02.05.2017 вторник ще бъдат публикувани условията, както и самият пост с играта. Където е обяснено как може да се участва. На 04.05.2017 в онлайн бюлетина ще има въпрос, чийто верен отговор трябва да бъде публикуван в коментар на поста. Можете да публикувате вашия отговор до 08.05.2017, 23:59.
Всички публикували коментар с верен отговор на поста ще участват в тегленето на наградата.
Промоцията ще се проведе на FB/JYSK.bg, както и на нашия онлайн бюлетин. За да участвате трябва да оставите коментар с верен отговор на въпроса, който ще намерите в нашия онлайн бюлетин (от 04.05.2017).

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *