ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 раници и 50 комплекта продукти Ная

Промоционалната игра се организира от търговско дружество „Престиж-96” АД, ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново 5000, ул. „Дълга Лъка“ № 6 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата, на интернет адрес: www.prestige96.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на 0888422784 (според тарифния план на абоната).

В промоционалната игра могат да участват всички физически лица с местожителство в Република България, които са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) , с изключение на служителите на дружества „Престиж-96“ АД и “айГрийт” ООД както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
За участие в промоционалната игра е необходимо наличие на опаковки на вафли Ная, на които е изписано „+ подарък мобилно приложение с интерактивна игра“, или тяхно копие (http://www.prestige96.bg/bg/promo/37/)Необходимо е и наличие на безплатно мобилно приложение scanAR, което може да се свали за Android платформа от уебстраницата на Google Play:
или от Apple Store- съответно за iOS:
Механизъм на играта:
Всеки участник, който има желание да се включи в играта, е необходимо да сподели като коментар под визията на пост играта ( слагаме линк към поста) снимка с 3D холограма на Ная на фона на свое любимо място. За да направи снимка, трябва да изпълни стъпките, описани по-долу:
Да свали безплатно приложението scanAR от Google Play и App Store и да го инсталира на смартфон или таблет.
Да отвори приложението с активирана интернет връзка и да му позволи достъп до камерата на устройството си
С отворена камера вътре в приложението да насочи мобилното устройство към лицето на опаковка вафли Ная, на която е изписано „+ подарък мобилно приложение с интерактивна игра“ или към нейно копие.
Изображението в долната част на опаковката трябва да е в обхвата на камерата и да изпълва ширината на устройството. Камерата трябва да бъде оставена да фокусира образа до появяване на индикатор за зареждане
След зареждането на индикатора на екрана на мобилното устройство, следва да се появи 3D холограма на Ная. Участниците могат да се запознаят още информация, инструкциите и общите условия за ползване на приложението на www.naya.bg.
След появата на 3D холограмата на Ная на екрана на устройството, участникът трябва да използва предназначения за снимка бутон в приложението ( бутонът е изобразен като фотоапарат)
Да снима Ная на някое от своите любими места: в училище, в парка, вкъщи на дивана, в планината или на морето.
Да сподели снимката като коментар под визията на пост-играта (https://www.facebook.com/Prestige96…) и можеш да спечелиш една от включените в играта награди.
На всеки участник ще се зачита еднократно участие, независимо от броя на публикуваните коментари.
Период на провеждане на играта
Играта е с продължителност един месец.
Играта стартира на 02.05.2017г. в 12:35 часа и приключва на 02.06.2017г. в 18:00 часа.
Определяне на победителите
За целият период на играта, победителите са седемдесет (70) и ще бъдат определени на лотариен принцип и обявени във Фейсбук страницата на Престиж 96. (https://www.facebook.com/Prestige96bg/?fref=ts)
Всяка седмица ще бъдат обявени по 14 участника.
Изтеглените участници трябва да се свържат с Организатора чрез лично съобщение на Фейсбук страницата на Престиж 96 и да посочат телефон за връзка, три имена и адрес за доставка на наградата.
Всички получени от печелившия участник в тази връзка инструкции, дадени му от страна на Организатора в писмена и/или устна форма, са абсолютно задължителни. Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда, при пълно или частично неизпълнение, на която и да е от дадените му инструкции.
Ако изтеглен победител не потърси наградата си в 5 /пет/ -дневен срок, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник.
Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
Награди
Всеки участник, обявен за печеливш в играта, има право да получи от Организатора своята награда, която да му бъде доставена на посочен адрес чрез куриер за сметка на Организатора.
Наградите представляват 20 броя брандирани раници и 50 комплекта продукти Ная, като един комплект ще се състои от 3 броя кутии нетунквани вафли Ная. Всяка седмица ще бъдат раздавани по 4 броя раници и 10 комплекта продукти.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *