ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете подаръци от KLM


Искате ли да спечелите подарък от KLM този месец?

Има само три стъпки и томбола между вас и наградата. Отговорете с коментар под постовете на играта и ако имате достатъчно късмет, ще спечелите подаръци от KLM.

1. Познайте къде е направена снимката в нашия пост. #КъдеСме

2. Определете 4-те разлики между 2-те снимки, публикувани в #НамеретеРазликите и ги напишете в коментар.

3. Дайте ни полезен съвет с коментар в #ПрактичниСъвети.

Ако коментирате всеки от постовете посочени по-горе, вие ще имате възможност да вземете участие в томболата. Не забравяйте, можете да се утроите шансовете си, ако коментирате всеки от тях.
Късмет!

1. Следните правила за участие и правила на играта (наричани по-нататък „Правила“) са в сила относно KLM Royal Dutch Airlines (адрес: H-1088 Budapest, Rákóczi street 1-3.) (наричана по-нататък Организатор и Администратор на данни) и Wunderman Ltd. (адрес: H-1123 Budapest, Alkotás street. 53. C building), посочена като оператор (наричана по-нататък Оператор и/или Обработчик на данни) в контекста на „Destination of the month“ (наричана по-нататък „Играта“).
2. Играта ще продължи от 13 април 2017 г. 00:00 до 30 април 2017 г. 24:00. Условията за участие са: да се изпрати коментар на постовете с хаштаг #destinationofthemonth, публикувани на страницата на Организатора във Facebook https://www.facebook.com/KLMBulgari… в периода на времетраене на Играта.
Физическото лице, което изпълнява условията в точка 2. по-горе и не е сред лицата, посочени в точка 3. е „Играч“. Играта ще бъде публикувана на страницата на Организатора във Facebook най-късно в момента на започването ѝ, както е посочено по-горе.
Правилата за участие са: да се изпрати коментар на някой от постовете с хаштаг #destinationofthemonth. Ако участникът изпрати коментари на множество постове, тогава той / тя има право да участва в томболата с броя на коментарите си. Играчът участва само с един коментар на един пост с хаштаг #destinationofthemonth.
Публичните съобщения от Организатора (публикации) ще включват условията за участие в Играта и линк към Правилата. Лица, които изпълняват правилата, но извън Времетраенето на Играта, няма да участват в нея. Играчът има право да поиска изтриване на коментарите си, показани на страницата на Организатора във Facebook през времетраенето на Играта, като се съгласява, че по този начин оттегля желанието си да участва в Играта.
3. Право на участие в Играта имат само лицата, които изпълняват следните условия:
3.1. Всички, които имат постоянен адрес в България, валидна регистрация във Facebook и са физически лица, навършили 18 години, могат да участват в Играта, съгласно точка 2, ако изпълняват Правилата. В случай че Победителят има ограничени правомощия неговият законен представител има право да получи Наградата, ако спазва правилата.
3.2. Със своя коментар под постовете, Играчът дава съгласието си, че:
3.2.1. Приема Правилата на Играта и се съгласява, че те са задължителни за него.
3.2.2. Ако Играчът няма валиден профил във Facebook или не отговаря на условията за участие, заявлението му за участие е невалидно.
3.2.3. Организаторът и Операторът не носят отговорност за никакви щети или претенции (резултати от щети), причинени от неверни данни, предоставени от Играча.
3.3. Ръководните кадри на Организатора, агентите, служителите и техните близки родственици по смисъла на точка 1. от параграф 8:1. § (1) на Гражданския кодекс нямат право да участват в Играта.
3.4. Ръководните кадри на Оператора, агентите, служителите и техните близки родственици по смисъла на точка 1. от параграф 8:1. § (1) на Гражданския кодекс нямат право да участват в Играта.
4. Операторът избира един Победител и петима „Заместници на Победителя“ (наричано по-нататък „Избор“) в срок до 2 май 2017 г., на случаен принцип с компютър, от коментарите в периода на времетраене на Играта.
5. KLM ще обяви името на Победителя на страницата на Организатора във Facebook на 5 май 2016 г. посредством пост, посочващ името на Победителя според профила му във Facebook.
5.1. Изборът ще бъде извършен в седалището на Оператора.
5.2. Операторът се свързва с Победителя, като публикува коментар към снимката на Победителя в албума във Facebook на страницата на Организатора във Facebook или като изпраща имейл на адреса, използван при регистрацията във Facebook. В това съобщение Операторът моли Победителя да изпрати пълното си име, адрес, телефонен номер и имейл адрес като частно съобщение или по имейл.
6. Наградата на Победителя (наричана по-нататък „Награда“) от Играта е подарък предоставен от Организатора.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *