ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете селфи принтер, очила за виртурална реалност, сакове, колонки, раници и още стотици награди от Chupa Chups

Общи разпоредби 
1. Кампанията „Time Machine”, наречена „Играта“, се организира от „Интерфудс България“ ЕАД (Организатор). 

2. Период на Играта: 24.04.2017 до 19.06.2017 година включително или до изчерпване на наградите. 
2.1. Организаторът си запазва правото да променя периода на Играта, ако сметне, че това е необходимо. 

3. В промоцията може да участва всяко физическо лицe с местожителство България. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. Нямат право да участват служителите на „Интерфудс България“ ЕАД, „Силвърлайнинг комюникейшънс” ЕООД, членове на техните семейства, както и всички взели участие в организацията на кампанията и провеждането ѝ. 

4. Участието в Играта е обвързано с покупка. Продукти, участващи в промоцията – всички близалки на Chupa Chups с уникални кодове, скрити в картончето с баркода на близалката в периода на промоцията от – 24.04.2017 до 19.06.2017г. 

5. Участвайки в Играта, участниците приемат тези общи условия и се ангажират да спазват техните разпоредби. В случай, че участник не е съгласен или не приема изменение на Общите условия, участникът следва да преустанови участието си в Играта. 
6. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или
 допълва Общите условия на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта www.chupachups.bg. 

Раздел II Механизъм на Играта 
1. Играта се състои от две под-игри: Flash back и Lucky time 

2. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки: 
2.1 Да се регистрира на сайта www.chupachups.bg 
2.2 Да регистрира наличните си уникални кодове на www.chupachups.bg за играта Lucky time 
2.3 Да натрупа определен брой точки от уникалните кодове, за да участва в томболите за награди за играта Lucky time 
2.4 Да използва своите точки от уникални кодове, за да играе за ежедневните награди в играта Lucky time и да изпълни условията за томбoлите с награди, подробно описани в т. 4. 
2.5 През мобилната версия на сайта www.chupachups.bg потребителите могат да се регистрират в играта, да регистрират кодове от близалки, да играят за награди и да качват снимки. 
2.6 Механизъм на печелене на награди. 
2.6.1. Flash back 
2.6.1.1 Описание на играта: 
● Участието не е обвързано с покупка или регистриране на кодове 
● Участникът качва своя детска снимка, после прави подобна на, имитирайки я в сегашно време. Двете снимки се качват на www.chupachups.bg и се одобряват от администратор в срок от 48 часа. 
● При одобрение на двете снимки, участникът се включва в томбола за седмични награди, описани в т. 2.6.1.2. 
2.6.1.2 Награди за играта Flash back: 
– 8 бр. Раници 
– 8 бр. Chupa колонки 
– 8 бр. Бутилки за вода 
– 8 бр. Слънчеви очила 2.6.2 Lucky time 
2.6.2.1 Описание на играта При регистрация на 5 кода участникът веднага разбира дали и какво печели. Всеки ден на случаен принцип петима късметлии, отговарящи на по-горните условия, може да спечелят, една от следните награди: период Дата на започване Дата на приключване Общ брой на изтеглени награди от томболите за периода 1 24.04.17 07.05.17 70 бр. Надуваема възглавничка Chupa Chups Ако участникът спечели една от изброените награди, ще трябва да регистрира нови кодове, за да продължи участието си за нови награди. 

2.6.2.2 При регистрирани 5 непечеливши кода, участникът се включва в томбола за една от седмичните награди: 5 спортни сака Chupa Chups всяка седмица до края на играта. 
2.6.2.3 При регистрирани 15 кода към 19.06.2017г, участникът се включва в томбола за голяма награда – 5 бр. Очила за виртуална реалност. 2.
6.2.4 При регистрирани 20 кода към 19.06.2017г, участникът се включва в томбола за голяма награда – 1 бр. Селфи принтер. Колкото повече кода са регистирани, толкова по-голям е шансът за печалба. 

3. Кодове 
3.1 Kодовете се намират във вътрешната страна на картончето, прикрепено към близалките Chupa Chups. – Кодовете се регистрират на сайта www.chupachups.bg. 
3.2 За да регистрира код, потребителят трябва да изпълни следните стъпки: – Да влезе с регистрацията си на сайта www.chupachups.bg или, ако няма такава, да се регистрира – От менюто да избере „Регистрирай кодове“ – Да въведе кода и да натисне бутона „Въведи“ 
3.3 Организаторът и търговците, които продават Участваща опаковка, не носят отговорност за грешки, нечетливост или друго несъответствие на уникален код. 

4. Наградите за играта Chupa Chups Time Machine, която включва Flash back и Lucky time, са следните: 
– 8 бр. Раници Chupa Chups 
– 8 бр. Колонки Chupa Chups 
– 8 бр. Бутилки за вода Chupa Chups 
– 8 бр. Слънчеви очила Chupa Chups 
– 70 бр. Надуваеми възглавнички Chupa Chups 
– 70 бр. USB гривни Chupa Chups 
– 70 бр. Шапки с козирка Chupa Chups 
– 70 бр. Преносими батерии Chupa Chups 
– 40 бр. Спортни сака Chupa Chups 
– 5 бр. Очила за виртуална реалност 2 08.05.17 
21.05.17 70 бр. USB гривна Chupa Chups 3 22.05.17
 04.06.17 70 бр. Шапка с козирка Chupa Chups 4 05.06.17
 19.06.17 70 бр. Преносими батерии Chupa Chups 
– 1 бр. Селфи принтер 
4.1. Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта www.chupachups.bg както следва: 
– Седмични награди – всеки понеделник в периода на играта 
– 5 бр. Очила за виртуална реалност – 19.06.2017г. 
– 1 бр. Селфи принтер – 19.06.2017г. 
4.2. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. Наградата попадаща под силата на закона е голямата награда Селфи принтер. 

5. Доставка на награди: 
5.1. След като участникът се уведоми, че е спечелил наградата, той трябва да предостави своите данни: трите имена, точен адрес за доставка и телефон за обратна връзка в 5- дневен срок. В случай, че не се съобрази с това, участникът губи правото да получи наградата си и организаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта. 
5.2. Участникът, спечелил една от големите награди – селфи принтер, ще бъде уведомен за спечелената награда чрез имейл на посочения от него адрес при регистрация и ще бъде помолен да предостави своето ЕГН (в случай, че участникът е над 18 год, при положение, че не е – следва да даде данните на упълномощено лице /родител, настойник/). 
5.3. Всички спечелили потребители, които са подали коректни данни за доставка, ще получат своите награди в рамките на 30 работни дни след края на играта. 

6. Не се допуска замяна на награда с нейната парична равностойност или с друга награда. 

7. Потребители, на които е било невъзможно да се изпрати наградата поради грешка от тяхна страна (некоректен адрес за доставка и/или телефон за обратна връзка), губят правото си над нея. 

8. Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли. 9. Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си. 

Раздел III Други 
 1. Включвайки се в Играта, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време, заявявайки това на email: games@chupachups.bg 
2. Всички участници са длъжни да спазват общите условия на Играта, които ще бъдат достъпни на www.chupachups.bg за целия й период. 
3. Снимките на наградите, посочени на сайта и рекламните материали са с илюстративна цел и може да бъдат с различен дизайн или марка от показаните. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *