ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете обувки Walkmaxx и ваучери за отстъпка

1. Организатор на Играта Организатор на играта „Открий перфектната почивка с Уокмакс“ („Играта“) е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление в гр. София, със седалище в град София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40, бл. ЮРО ПАРК – ОФИС СГРАДА 

2. Период на провеждане на Играта: Играта ще се проведе в периода от 10.04.2017г. До 01.05.2017г. включително. 

3. Дефиниции Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение: 
3.1. „Организатор“ на Играта е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078; 
3.2. „Участник“ в играта е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което има регистрация в платформата www. facebook.com („Фейсбук“) и се включи в Играта, съгласно условията на настоящите правила. 4. Право на участие в играта 

4.1. В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на Организатора също нямат право да участват в Играта. 
4.2. Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от една регистрация в платформата igra.walkmaxx.bg. Чрез един Фейсбук профил не може да участва повече от едно лице. 

5. Награди В Играта Организаторът ще раздаде общо 33 (тридесет и три) броя награди, а именно: 1 бр. награда за Участника, класиран на 1-во място – 3 чифта обувки Уокмакс по избор на печелившия Участник от модел, цвят и номер, налични за продажба в сайта http://www.walkmaxx.bg/ към момента на избиране на печелившите Участници в Играта; 2 бр. награди, по една за всеки от двамата Участници, класирани на 2-ро място: по един чифт обувки Уокмакс по избор на печелившия Участник от модел, цвят и номер, налични за продажба в сайта http://www.walkmaxx.bg/ към момента на избиране на печелившите Участници в Играта; 30 бр. награди, по една за всеки от общо тридесет Участници, класирани на 3-то място: по един ваучер за 30% отстъпка при закупуване на нови модели Уокмакс, колекция Пролет/Лято 1 2017 г. за всеки от печелившите Участници, класирани на 3-то място. Моделите в текуща промоция не влизат в това число. 

6. Механизъм на Играта Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка! За да участва в Играта Участникът трябва да: 
6.1. Отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила и да притежава валидна регистрация/профил в платформата igra.walkmaxx.bg; 
6.2. Да влезе с имейл и парола в своя профил и да се включи в Играта на страницата на Организатора: igra.walkmaxx.bg 
6.3. Да отговори на поставените от Организатора въпроси в Играта, с оглед на което за съответния Участник ще бъде изготвен индивидуален профил, указващ кой модел обувки Уокмакс е препоръчителен за него; 
6.4. Победителите ще бъдат избрани и ще бъдат класирани от първо до трето място на 03.05.2017г. на изцяло томболен (случаен) принцип чрез специален софтуер на Организатора в присъствието на комисия на Организатора в състав: Стойчо Тилев – изпълнителен директор на „Студио Модерна – България” ЕООД; Надежда Карапетрова – Бранд мениджър на Уокмакс; Десислава Мирчева – Специалист „Дигитален маркетинг“. 

7. Дисквалифициране на Участник. Дисквалификацията от участие в Играта на Участник може да бъде извършена през цялото време на провеждане на играта от Организатора, по негова преценка, в случай, че Участникът не отговаря на условията за участие в Играта и/или Организаторът е установил или има основателно съмнение, че Участникът е използвал методи и/или средства, чрез които е използвал непозволени/неприемливи методи за увеличаване на шансовете си за печалба. Дисквалифицирани ще бъдат и фалшиви/фиктивни профили, за които Организаторът има основание да счита, че са създадени единствено с цел изкуствено повишаване на шансовете за печалба на конкретен участник. Организаторът има правото да дисквалифицира от участие в Играта и всеки друг Участник, който не спазва настоящите правила за участие и/или при или по повод на участието си в Играта осъществява незаконосъобразно или друго, неприемливо за Организатора поведение. Участниците ще бъдат уведомени за дисквалифицирането си чрез профила си в страницата на Walkmaxx във Фейсбук. 

8. Обявяване и връчване на наградите 
8.1. Обявяване Участниците, класирани от журито на 1-во, 2-ро и 3-то място ще бъдат обявени в страницата на Walkmaxx във Фейсбук най-късно на 03.05.2017г. Обявяването на печелившите ще бъде извършвано чрез изписване на техните имена и тяхната електронна поща, без индикация за домейна на електронната поща (например: ime@…), както и чрез съобщение от Организатора до печелившия Участник по имейл. 
8.2. Връчване 
8.2.1. Връчването на спечелените награди ще става след предоставяне от страна на класираните на първите три места Участници на Организатора на данните им за доставка 2 (име, фамилия, точен адрес, телефон за връзка). Всеки от печелившите Участници, който е бил уведомен за спечелването на награда чрез съобщение от Организатора по имейл, следва, в 10-дневен срок, да предостави на Организатора чрез имейл до следната поща info@igra.topshop.bg на Организатора своите данни за доставка. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ