ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 кутии с продукти за гримиране от dm

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОНЛАЙН ИГРА „СНИМАЙ СЪДЪРЖАНИЕТО НА СВОЯ КОЗМЕТИЧЕН НЕСЕСЕР“ НА DM БЪЛГАРИЯ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Онлайн играта на dm България „Снимай съдържанието на своя козметичен несесер“ е с период на провеждане от 20.04.2017г. до  03.05.2017г. включително.
Онлайн игра се провежда на специално създадена за целта микро-страница на уеб-адрес: http://dm-bulgaria.com/beauty-academy/igra/kachi-snimka-na-nesesera-si/, до която се достига през официалната интернет-страница на dm България.
ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИГРАТА
Организатор на онлайн играта е дм България ЕООД, ЕИК 200150888, седалище: 1784 София, бул. “Цариградско шосе“ No.115 M, сграда Д, ет.3., офис 3.1.
УЧАСТНИЦИ
В играта могат да вземат участие всички лица, спазили условията за участие. Ако участниците не са пълнолетни, те трябва задължително да са получили преди регистрацията си разрешение на свой родител/попечител или настойник да участват в играта при условията на тези правила.
В играта нямат право да участват служители на „дм България” ЕООД, както и членове на семействата на тези лица (деца, родители и съпрузи).
НАГРАДИ
Наградите, които могат да спечелят участниците в играта, са общо петдесет (50) бр. кутии с продукти декоративна козметика на марките-партньори, участващи в кампанията beauty academy, както и продукти на двете dm марки alverde и s.he stylezone.
Всеки печеливш ще получи един брой кутия с продукти декоративна козметика.
Наградите не могат да бъдат заменяни или да се изплащат в номиналната им стойност.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
УЧАСТИЕТО В ИГРАТА ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!
Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници. Всяко лице, което отговаря на условията за участие в играта, може да избере да участва,  както следва:
Всеки потребител трябва да качи снимка на съдържанието на своя козметичен несесер през официалната интернет-страница на dm България, като при това трябва да се регистрира с име, фамилия, град и e-mail адрес. Снимки, които не включват посоченото съдържание, не се приемат за участие в играта и няма да бъдат показвани.
Един потребител от един IP-адрес с една регистрация може да качи само една снимка за участие в играта.
С осъществяване на регистрацията за участие в играта всички лица, попълнили регистрационната форма по реда, описан по горе, декларират че са съгласни с настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на играта и за маркетингови и рекламни цели.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Печелившите участници ще бъдат определени на 05.05.2017г. на случаен томболен принцип автоматично чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер за теглене на печеливши на случаен принцип, в присъствие на членове от екипа на Организатора, след което печелившите се проверяват ръчно от представител на Организатора за нередности като, но не само: невалидни e-mail адреси, невалидни регистрации и др. Печелившите по настоящата точка, се обявяват в срок до 3 работни дни и се уведомяват по имейл.
Заедно с имената на 50-те печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на десет резервни такива. Имената на всички печеливши участници ще бъдат обявени на фен-страницата на dm България във Facebook на https://www.facebook.com/dm.Bulgaria и на http://dm-bulgaria.com/beauty-academy/igra/kachi-snimka-na-nesesera-si/ на 11.05.2017г.
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Всички печеливши участници от играта ще могат да получат своите награди в посочен от тях филиал на Организатора след 23.05.2017г., в срок до 23.06.2017г. 
При получаването на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност.  В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
Спечелилите участници, които не са потърсили своята награда до 23.06.2017г., губят правата си върху наградата.
С оглед въведеното от 01.01.2017 г. данъчното облагане на награди с пазарна стойност над 30,00 лв., за всички награди над 30 лв. Организаторът ще издаде на печелившия служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Спечелилите награда на стройност над 30 лв. се задължават да декларират и платят данък върху спечелената награда при спазване разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *