ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1002 награди от Pepsi

Промоционалната кампания „Купи Pepsi продукти и участвай в теглене на 1002 награди!” /Промоцията/ се организира и провежда от „Куадрант Бевъриджис” АД, ЕИК 831607255, със седалище и адрес на управление: 1151 София, с.Лозен, ул. “Лозен” № 6, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG 831607255, тел: 070010777, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка Pepsi, Mirinda, 7UP за България /Организатор/. 

Официалните правила на Промоцията са публикувани на сайта www.pepsi.bg и www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. 

Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.pepsi.bg и www.metro.bg.

Промоцията се провежда на територията на Република България във всеки Метро Кеш енд Кери магазин. 

Промоцията започва в 00:00:00 на (20) април 2017 г. и ще продължи до 23:59:59 на (17) май 2017 г. или до изчерпване на количествата награди. Наградите ще се теглят всяка седмица през периода на промоцията на случаен принцип и печелившите ще бъдат обявявани на www.pepsi.bg и www.metro.bg. Печелившите ще могат да получат спечелените от тях малки награди при условие, че те са предявили искане за тяхното получаване на вход „Клиенти“ в който и да Метро Кеш енд Кери магазин не по-късно от 04 юни 2017 г. Печелившите ще могат да получат спечелените от тях големи награди при условие, че те са предоставили необходимите данни за ползване на големите награди на тел. 0700 1077 не по-късно от два дни след уведомяването им за спечелване на голяма награда. Награди, предявени след крайният срок за предявяване на награди, няма да бъдат предоставяни. Организаторът няма задължение да предоставя награди във връзка с покупки, извършени след (17) май 2017 г. , 2 както и няма да носи отговорност за непредявените награди след крайния срок за предявяване на награди посочен по-горе. 

Участващите продукти са Pepsi Cola 330ml can, Pepsi Cola 500 ml, Pepsi Cola 2L, Pepsi Cola 2.25L , Pepsi Max 500ml, Pepsi Max 2L, Pepsi Max 2.25L, Pepsi Light 2L, Pepsi Twist 330ml can, Pepsi Twist 500ml, Pepsi Twist 2L 

Pepsi, Pepsi Cola, Pepsi Light, Pepsi Globe, Mirinda and 7UP са запазени търговски марки на Pepsico. Inc.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА: 
За да участвате и да имате шанса да спечелите на някоя от наградите, трябва да направите следното: 
 Купете наведнъж Pepsi продукти на стойност минимум 5лв. с ДДС в магазин Метро Кеш енд Кери през периода на промоцията (20.04-17.05.2017), и вашата покупка ще бъде включена в теглене за спечелването на една от 1000 малки награди – общо 250 стека Pepsi regular (6бутилки х 2л); общо 250бр. Pepsi шалове Шампионска лига и общо 500 бр. шапки Pepsi Шампионска лига.. 
 Купете Pepsi продукти на стойност минимум 60лв. с ДДС в магазин/и Метро Кеш енд Кери през периода на промоцията (20.04-17.05.2017) и вашето име ще бъде включено в теглене за спечелването на една от двете големи награди – Посещение за едно лице на финала на UEFA Шампионска лига в Кардиф на 03.06.2017г. (осигурено пътуване (заминаване на 02.06.2017 и връщане на 04.06.2017) , настаняване в хотел 3* и билет за посещение на финала на Шампионска лига). 
 Малките награди ще се теглят всяка седмица през периода на промоцията на случаен принцип на съответните дати – 28.04.2017; 05.05.2017; 12.05.2017 и 18.05.2017. 

Двете големи награди „Посещение на финала на UEFA Шампионска лига в Кардиф на 03.06.2017г“ ще се теглят на 18.05.2017г. в присъствието на нотариус и представител на Куадрант Бевъриджис АД. За всяка от наградите ще бъдат изтеглени и по двама резервни победители. В случай, че основният победител се откаже от нея или не може да бъде намерен на предоставения от него телефон в системата на Метро Кеш енд Кери в продължение на два последователни дни, за да бъде уведомен, наградата ще се получи от първия резервен победител. В случай, че първият резервен победител се откаже от нея или не може да бъде намерен на предоставения от него телефон в продължение на два последователни дни, за да бъде уведомен, наградата ще се получи от втория резервен 3 победител. 

В тегленето за награда имат право да участват всички участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организаторите награда. 10. Имената или инициали, номер на фактурата и номер на Метро картата на печелившите участници на малките награди ще бъдат публикувани на сайтовете www.metro.bg и www.pepsi.bg. Организаторът няма задължение да уведомява по друг начин печелившите участници на малки награди. Всеки спечелил малка награда, може да я получи на вход „Клиенти“ във всеки Метро магазин на територията на Република България срещу идентифициране с лична карта. 

Имената или инициали, номер на фактурата и номер на Метро картата на печелившите участници на големите награди ще бъдат публикувани на www.metro.bg и www.pepsi.bg, а също така те ще бъдат уведомени и по телефона. В случай, че потребителят не отговаря на телефона, предоставен от системата на Метро Кеш енд Кери в два последователни дни, Организаторът ще разпредели наградата в полза на следващия резервен печеливш, така както е описано в настоящите Правила. 12. Участниците, спечелили една от двете големи награди, трябва да потвърдят че желаят да ползват наградата и да предоставят на Организатора своите лични данни на тел. 0700 10777 с цел организиране на пътуването, настаняване в хотел и посещение на финала на Шампионска лига. Потвърждението и предоставянето на необходимата информация от страна на печелившите към Организатора трябва да се осъществи в рамките на 2 календарни дни от уведомяването им за спечелване на наградите. 13. Всеки печeливш Участник на големите награди получава ваучер, удостоверяващ, че той или тя е победител. Ваучерът се доставя с куриер от Организатора до посочения от печелившия адрес в срок до 3 работни дни от датата, на която Организаторът е получил данни за адрес за доставка. Срещу този ваучер печелившите ще могат да получат от Организатора билета си, след като бъде издаден от УЕФА. 
 Организаторът се задължава да информира печелившите Участници, когато билетите бъдат издадени от УЕФА, както и за всички детайли относно издаването и използването на билетите за транспорт, регистрирането и престоят в хотела.
  Разходите във връзка с доставката на наградата до спечелилите участници на големите награди са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните големи награди по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия участник с друг вид награда на същата парична стойност. 
 Организаторът не носи отговорност и не покрива никакви други разходи във връзка с ползване на големите награди, в т.ч. не предоставя дневни пари, разходи за храна, местен транспорт, ползване на услуги или закупуване на стоки в мястото на настаняване, както и 4 всякакви други билети, такси, глоби и други разходи на печелившия участник, освен изрично посочените в настоящите Правила. 

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди: 
 1000 малки награди – общо 250 стека Pepsi regular (6бутилки х 2л); общо 250бр. Pepsi шалове Шампионска лига и общо 500 бр. шапки Pepsi Шампионска лига.. 
 Две големи награди – Посещение на финала на UEFA Шампионска лига в Кардиф на 03.06.2017г. (осигурено пътуване (заминаване на 02.06.2017г и връщане на 04.06.2017г), настаняване в хотел 3* и билет за посещение на финала на Шампионска лига). 

Спечелилите награди се теглят през периода на промоцията на случаен принцип. 16. Участниците, спечелили награди от Промоцията, могат да получат малките награди срещу показване на лична карта и/или клиентска карта Метро на вход „Клиенти“ на всеки Метро Кеш енд Кери магазин на територията на Република България. Ако Участникът не предостави лична/клиентска карта, с която да се легитимира награда няма да бъде предоставяна. 

Печелившите Участници на големите награди ще получат ваучер по куриер в рамките на 3 работни дни от датата на заявяване на адрес на тел 0700 10 777 , който са посочили като адрес за доставка. Доставката е за сметка на Огранизатора. 

Печелившите Участници на големите награди ще получат наградата си не по-късно от 31.05.2017г както следва: билетът за мача ще получат на адрес, предоставен от тях, билетът за пътуване и туристическия ваучер за настаняване – на посочен от тях e-mail. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *