ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете уред за бавно готвене Crock-Pot® 3.5 л и още награди

„Великденски вкусотии“ – Харесай и спечели една от 9 невероятни награди. Специално за Великденските празници ти даваме възможност да участваш в играта на slowcooker.bg с 9 невероятни награди и много повече.
Всеки участвал получава и код за отстъпка за бъдещи покупки от магазина на slowcooker.bg

За да участваш, единствено трябва да харесаш поста и да напишеш в коментар едно от предимствата на Crock-Pot 🙂, а кода
за отстъпка, получаваш след като попълниш формуляра: https://goo.gl/Xb48tB

Правила и условия за играта, виж тук: https://goo.gl/5sdhMx
Наградите, които раздаваме: 

(1) Крок пот 3.5л. ДНА https://goo.gl/LtNueG
(2) ваучера за безплатен обяд, предоставен от Cokitchen
(2) козунака, омесени и предоставени специално от Даро
(4) безплатни книги от Издателска Къща Колхида


Настоящите Общи правила („Правилата“) определят начина на провеждане на кампанията „Великденски вкусотии“ (наричана по-долу за краткост „Кампанията“) и уреждат взаимоотношенията между Организатора, Изпълнителя и физическите лица, участващи в Кампанията.

Организатор на Кампанията е „ОПТОНИЯ” EООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200016152, със седалище и адрес на управление: гр. София, Младост 3, бл. 326, вх.А, ет. 9, ап. 33 (наричано по-долу за краткост „Организатор“).

Кампанията се провежда в периода от 09.04.2017г. до 23.04.2017г., включително. В рамките на този период, участниците могат да участват за спечелването на 1 уред за бавно готвене Crock-Pot 3.5l. DNA, 4 книги от Колхида, 2 ваучера за обяд от Кокичен, 2 козунака от Даро, ваучер за отстъпка от бъдещи покупки от електронния магазин на slowcooker.bg, отговарящи на условията от т. 5.9.2 и т.5.3. Организаторът прави провеждането на Кампанията достояние на широката общественост чрез фейсбук страницата на Кампанията, на адрес: https://www.facebook.com/slowcooker…, както и чрез страницата slowcooker.bg.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *