ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете екшън камера GoPro HERO 5 и 48 комплекта STR8 Hero

Това са Официалните Правила на онлайн играта “Be The Hero You Are”, която се организира и провежда от „Сарантис България“ ЕООД (“Организатор”) с адрес гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ № 247 във връзка с търговска марка STR8.

Всяко лице, което участва в Играта чрез регистрация (“Участник”), приема да се ангажира с условията и да спазва разпоредбите на настоящите Официални Правила.
Играта се провежда в Интернет  на http://www.str8betheheroyouare.com/bulgaria .
Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора, или заплащане на такса.
Периодът на играта е от 10 Април до 4 юни 2017г. включително.
Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 13 години, с изключение на служителите на “Сарантис България” ЕООД, „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
Всеки Участник има право на една регистрация в Играта, независимо колко пъти участва в нея.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА:

За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:

  1. Да се регистрира в уебсайта, като попълни онлайн регистрационна форма. Регистрацията се извършва чрез подаване на e-mail адрес или Fecebook профил. Регистрацията е валидна, само ако потребителят попълни задължителните полета с лични данни. След успешна регистрация потребителят получава email за потвърждение на посочения от него адрес.
  2. Да избере предизвикателство от някоя от осемте предложени категории и да заложи начална и крайна дата за завършване на предизвикателството.
  3. Да качи снимки и/или видео като доказателствен материал за изпълнението на своето предизвикателство. За да завърши успешно своето предизвикателство и да получи право да участва за голямата награда, потребителяте следва да качат минимум две (2) снимки и/или видео материала. Eдин потребител може да вземе участие в максимум три (3) предизвикателства едновременно.
Участниците могат да поканят приятелите си (чрез Facebook или по email) в подкрепа на своя проект.

За класиране на участниците се използва точкова система. Точки се получават в съответствие със следните правила:

  • Стартиране на предизвикателство: 150 точки
  • Качване на материал за прогреса: 50 точки на материал
  • Спечелени поддръжници: 100 точки на поддръжник
  • Завършване на първо предизвикателство: 300 точки
  • Стартиране на второ предизвикателство: 150 точки
  • Качване на материал за прогреса на второ предизвикателство: 100 точки за материал
  • Завършване на второ/трето предизвикателство: 250 точки
Участниците могат да се включат в Играта по всяко време в рамките на активния й период.

Всеки Участник има право на една регистрация в играта, но може да участва неограничен брой пъти.
За да бъде включен в томболата за награди, Участикът трябва да изпълни всички стъпки, описани в механизма на Играта.

НАГРАДИ:

Наградите в Играта са:
А/ Седмични награди – 5 броя комплект STR8 Hero тоалетна вода 50мл + део спрей 150 мл + душ-гел 250мл с пазарна стойност под 30 лв. без включен ДДС всяка седмица.
След края на всяка седмица от периода на Играта Администраторът избира седмични победители на томболен принцип между всички участници, които имат най-малко 250 точки и не са печелили награда.
Б/ Награда „Герой на седмицата“ – 1 брой комплект STR8 Hero део спрей 150 мл + душ-гел 250мл и брандирана външна батерия за мобилен телефон с пазарна стойност под 30 лв. без включен ДДС  всяка седмица.
Награда „Герой на седмицата“ се избира от тричленно жури всяка седмица между всички участници, които имат най-малко 250 точки и не са печелили награда. Критерии за избор на победител са оригиналност на качения материал и съответствие с концепцията на кампанията.  
В/ Голяма награда – 1 брой камера GoPro HERO 5 Session на стойност 557.50 лв. без включен ДДС.
Голямата награда се присъжда след края на активния период на кампанията на Участник, избран на томболен принцип между всички участници с най-малко 600 точки, натрупани за целия период на играта.   
Печелившите участници ще бъдат обявени на Интернет адрес http://www.str8betheheroyouare.com/bulgaria в рамките на 5 работни дни след изтичане на всяка седмица от активния период на играта, както следва:
За Седмица 1 – до 21/04/2017г.
За Седмица 2 – до 28/04/2017г.
За Седмица 3 – до 05/05/2017г.  
За Седмица 4 – до 12/05/2017г.
За Седмица 5 – до 19/05/2017г.
За Седмица 6 – до 26/05/2017г.
За Седмица 7 – до 02/06/2017г.
За Седмица 8 – до 09/06/2017г.
Голям победител – до 09/06/2017г.
Победителите ще бъдат уведомени чрез email за подробностите и начина на получаването на наградата не по-късно от 10 (десет) работни дни след изтегляне на имената им. За да получи наградата си, всеки печеливш Участник трябва да изпрати на Администратора в рамките на 10 работни дни след получаване на уведомлението данни за доставка, като ясно посочи трите си имена, адрес за доставка и телефон за контакт.
В случай, че спечелил награда Участник не отговори на опитите за комуникация от страна на Организатора в рамките на 10 работни дни след изпращане на уведомлението, Организаторът има право да откаже изпращането на награда на този Участник и да присъди наградата на друг, избран на същия принцип.
Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Организатора до 15 работни дни от датата на изпращане на потвърдителен e-mail с посочени данни за доставка.  
В случай, че спечелил награда Участник няма навършени 18 години, Организаторът може да поиска от родителите или законовите представители на Участника писмено съгласие преди да изпрати спечелената награда.
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат предостъпвани на трети лица.
В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна стойност.
Във връзка с данъчното облагане на получените Награди на стойност над 30лв. 
Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. В случай, че Награда на стойност над 30 лв. е спечелена от лице, което не е навършило 18 год, съгласно чл. 50, ал.8 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация за доходите на малолетните и непълнолетните лица се подава от родителите, съответно от настойниците или попечителите.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *