ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Huawei P8 Lite, смарт гривна и преносима тонколона

Период: От 13.04.2017 г. до 17.04.2017 г. включително

Организатор: „Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181
Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК ЕАД и на свързани компании, както и членове на техните семейства.
Механизъм на играта: Играта ще се проведе с публикация на фен страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/ Участниците се регистрират в играта като приемат настоящите правила и впишат броя на великденските яйца, които са на картинката в публикацията, като коментар под нея. За валидни регистрации ще се броят тези, които са направили коментар с точния верния брой на великденските яйца. Всеки участвал може да коментира само веднъж.
Награди: 1 бр. телефон Huawei P8 Lite; 1 бр. смарт гривна XIAOMI MI; 1 бр. преносима тонколона DIVA. Наградите ще бъдат присъдени чрез томболен принцип на 3 броя печеливши, които са коментирали с точния верния брой на великденските яйца в картинката.
Определяне на печелившите. Получаване на наградите. Печелившите се определят с томбола на случаен принцип измежду всички валидни коментари, регистрирани успешно в играта. Томболата ще бъде теглена на 18.04.2017 г., като в следствие на нея на страницата на VIVACOM във Facebook, ще бъдат обявени печелившите участници според броя награди в т.5, и равен брой резерви, в случай, че някой от печелившите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на томболата да се свърже с победителя на посочения от него профил във Facebook. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 1 2 работен ден дни да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: Три имена; Имейл адрес; Телефон за връзка, точен адрес за получаване на наградата. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 2 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш;
Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата; Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка на наградата. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *