ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете таблет ASUS и всяка седмица селфи стик и комплекти B.U. Absolute Me

Това са Официалните Правила на онлайн играта “Absolute Me Stories”, която се организира и провежда от „Сарантис България“ ЕООД (“Организатор”) с адрес гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ № 247 във връзка с търговска марка B.U.

Всяко лице, което участва в Играта чрез регистрация (“Участник”), приема да се ангажира с условията и да спазва разпоредбите на настоящите Официални Правила.
1. Играта се провежда в Интернет на адрес http://www.absolutemestories.com/bulgaria .
2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора, или заплащане на такса.
3. Периодът на играта е от 03 април до 28 май 2017г. включително.
4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 13 години, с изключение на служителите на “Сарантис България” ЕООД, “Дъ Магс“ EООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
5. Всеки Участник има право на една регистрация в Играта, независимо колко пъти участва в нея.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА:

6. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:

  1. Да се регистрира в Уебсайта чрез email или Facebook акаунт, като създаде свой профил (който включва потребителско име, профилна снимка и текст за представяне). При успешна регистрация потребителят получава потвърдителен e-mail на посочения от него адрес.
  2. Да създаде своя Absolute Me история, като качи най-малко 5 снимки или видео материала в най-малко 2 различни дена, които може и да не са последователни.
  3. Да сподели с приятелите си своята Absolute Me история.
7. Участниците могат да се включат в Играта по всяко време в рамките на активния й период.

8. Всеки Участник има право на една регистрация в играта, но може да участва неограничен брой пъти.
9.  За да бъде включен в селекцията за награди, Участикът трябва да изпълни всички стъпки, описани в механизма на Играта.

НАГРАДИ:

10. Наградите в Играта са седмични и голяма финална награда:
А. Седмични награди: 5 бр. B.U. Absolute Me тоалетна вода 50мл и дезодорант спрей за тяло 150мл всяка седмица с пазарна стойност под 30 лв. без включен ДДС.
Седмичните победители се избират след края на всяка седмица от периода на Играта на томболен принцип между всички участници, които са създали своя Absolute Me история и не са печелили награда.
Б. Награда “История на седмицата” – 1 бр. Bluetooth селфи стик Hama с пазарна стойност под 30 лв. без включен ДДС.
Награда „История на седмицата“ се присъжда от тричленно жури всяка седмица между всички участници, които са създали своя Absolute Me история с най-малко 5 качени снички / видео материала. Критерии за избор на победител са оригиналност на качения материал и съответствие с концепцията на кампанията.  
В. Голяма награда: 1 бр. таблет ASUS ZENPAD Z380KNL-6B020A, MSM8916, 8″, 2GB, 16GB, Android 5.0, 90NP0247-M03860 с пазарна стойност 332.50 лв. без ДДС.
Голямата награда се присъжда на Участник, избран на томболен принцип между всички участници, които са създали своя Absolute Me история и не са печелили седмична награда.
11.    Печелившите участници ще бъдат обявени на Интернет адрес http://www.absolutemestories.com/bulgaria в рамките на 5 работни дни след изтичане на всяка седмица от активния период на играта, както следва:
За Седмица 1 – до 13/04/2017г.
За Седмица 2 – до 21/04/2017г.
За Седмица 3 – до 28/04/2017г.
За Седмица 4 – до 05/05/2017г.  
За Седмица 5 – до 12/05/2017г.
За Седмица 6 – до 19/05/2017г.
За Седмица 7 – до 26/05/2017г.
За Седмица 8 – до 02/06/2017г.
Голям победител – до 02/06/2017г.
12.    Победителите ще бъдат уведомени чрез email за подробностите и начина на получаването на наградата не по-късно от 10 (десет) работни дни след изтегляне на имената им. За да получи наградата си, всеки печеливш Участник трябва да изпрати на Администратора в рамките на 10 работни дни след получаване на уведомлението данни за доставка, като ясно посочи трите си имена, адрес за доставка и телефон за контакт.
13.    В случай, че спечелил награда Участник не отговори на опитите за комуникация от страна на Организатора в рамките на 10 работни дни след изпращане на уведомлението, Организаторът има право да откаже изпращането на награда на този Участник и да присъди наградата на друг, избран на същия принцип.
14.     Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Организатора до 15 работни дни от датата на изпращане на потвърдителен e-mail с посочени данни за доставка.  
15.    В случай, че спечелил награда Участник няма навършени 18 години, Организаторът може да поиска от родителите или законовите представители на Участника писмено съгласие преди да изпрати спечелената награда.
16.    Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат предостъпвани на трети лица.
17.    В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна стойност.
18.    Във връзка с данъчното облагане на получените Награди на стойност над 30лв. Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. В случай, че Награда на стойност над 30 лв. е спечелена от лице, което не е навършило 18 год, съгласно чл. 50, ал.8 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация за доходите на малолетните и непълнолетните лица се подава от родителите, съответно от настойниците или попечителите.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ:

19.    Организаторът си запазва правото по собствена преценка да дисквалифицира всеки участник, който опорочава процеса на регистрация, и да анулира регистрации, направени с фалшива онлайн идентичност.
20.    Организаторът може да използва технически средства и ограничения, за да защити Играта. Тези средства няма да бъдат обявявани публично предварително, за да не бъдет компрометирани.

КОМУНИКАЦИЯ:

21.    Въпроси към Организатора могат да се задават чрез съобщения на Facebook страницата BU Bulgaria или на e-mail адрес bulgaria.bu@gmail.com .
22.    Организаторът осъществява контакт с Участниците чрез електронно съобщение на e-mail адреса, който използват за вписване.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *