ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете награди от DEVIN Изворна вода

Продължителността на Играта е от вторник, 11.04.2017 г., до 17:00 ч. в четвъртък, 13.04.2017 г.

В Играта могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Девин“ АД, рекламните агенции, свързани с играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Facebook страницата на DEVIN Изворна на адрес: https://www.facebook.com/DevinWater/ и да се запознае с Официалните правила за участие.

За да се включи в Играта, всеки потребител трябва да отговори на зададения във визията на Играта въпрос: „Как ти помага водата всеки ден?“ и да напише своя отговор с коментар под поста.

Наградите в Играта са 3 стека с вода DEVIN Изворна. Всеки стек съдържа 6 бутилки DEVIN Изворна от 1.5 L.

Печелившите в Играта ще бъдат 3-ма (трима) фена на страницата на DEVIN Изворна, като всеки от тях печели по 1 (един) стек с DEVIN Изворна вода.

Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип – томбола, която ще се състои след приключването на Играта в посочените по-горе в т. 1 ден и час. Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Facebook в страницата на Devin Изворна до 24 часа, след като бъдат изтеглени.

Печелившите участници трябва да потърсят наградите си в срок от 3 работни дни, като изпратят на лично съобщение на Facebook страницата на DEVIN Изворна необходимите данни – три имена, телефон и адрес за доставка. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *