ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 12 уикенда, 6 видео регистратора, 6 GPS-а и още награди

 Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „ИНСПЕКТОР N-JOY” (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на уебсайта на радио N-JOY http://www.njoy.bg/ . Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на уеб сайта радио N-JOY http://www.njoy.bg/, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

Организатор на Играта е Радиокомпания Си.Джей ООД наричана по-долу за краткост „Организатор”.

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Играта се провежда в периода от 05.04.2017 г. до 22.05.2017 г. включително.

ИНСПЕКТОР N-JOY се движи в трафика на ключови локации в градовете от цялата страна. Той съобщава в ефир регистрационни номера на автомобили, които са около него. Всеки слушател, който чуе в ефир регистрационния номера на автомобила си, може да се обади на телефон 02/803 90 90 и да спечели някоя от наградите в Играта. Обажданията ще са възможни в определени часови интервали (5 пъти на ден, през работни дни), които ще се обявяват от водещите.
Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
Участието в Играта означава, че участниците приемат настоящите условия и дават съгласието си при неспазването им да бъдат изключени от участие в Играта. Организаторът не носи отговорност за технически неизправности или други събития, които могат да прекъснат или опорочат играта.
По време на Играта ще бъдат раздадени следните награди:
6 броя уикенди за двама в парк-хотел „Олимп“, гр. Велинград

6 броя видео регистратор Prestigio
6 броя GPS Prestigio Geovision
30 броя мултивитамини Alive
15 броя Ксанадрен
15 броя Магнезиево олио Ксанадрен
2 брой 1 годишен абонамент VOYO
20 броя 3 месечни абонаменти VOYO
6 броя уикенди за двама в хотел „Свети Константин“, гр. Кърджали

Получаване на наградите
Имената на спечелилите награди от Играта ще бъдат обявявани в ефира на радио N-JOY. Представител на екипа на радио N-JOY ще се свърже по телефона със спечелилите участници.
Наградата може да бъде получена лично и чрез куриерска услуга на посочен от участника адрес.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *