ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете обувки Nike, Valentino, маркови рокли и чанти


1. ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАМПАНИЯТА Кампанията ще бъде проведена съгласно определените в Официалните правила дати в периода на кампанията. Период на кампанията: 09.03.2017. до 25.04.2017 г., включително. 

2. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА „Мания тийм” АД 

3. ПОДАРЪЦИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КАПМАНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ „МАНИЯ ТИЙМ” АД. 

4. ПЛАТФОРМА, НА КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА КАМПАНИЯТА http:// spring.maniastores.bg / Кампанията се организира и провежда на цялата територия на Република България. 

5. УЧАСТИЕ Участие в Кампанията могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ. 

6. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 
6.1. Провеждането и участието в Кампанията се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. 
6.2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. С участието си в Кампанията, всеки участник потвърждава, че е запознат с тези Правила и ги приема. 
6.3. За участие в Кампанията участникът използва своята регистрация чрез имейл адрес, име и фамилия съобразно ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. 6.4. Участието се извършва посредством следния механизъм: 

6.4.1. Всяко физическо лице, което има навършени 18 години, което не попада в ограниченията за участие в Кампанията и което посети страницата http:// spring.maniastores.bg /, в периода от 09.03.2017. до 15.04.2017г., и използва изтегления код с 30 % отстъпка на касата в избран от него магазин Мания в периода 09.03.2017. до 25.04.2017г.има право да участва в томбола за избрана от него награда, от обявените 10 награди на http:// spring.maniastores.bg /. 
6.4.2 За да се включи в томболата за 10 награди, участникът трябва да премине през следните стъпки: – Да избере дреха за манекена – Да се регистрира с име, фамилия и електронна поща в посочената регистрационна форма и да се съгласи с Общите условия. – Да вземе код с 30 % отстъпка – Да използва кода с отстъпката като направи поне една покупка в магазин Мания
 6.4.3 След приключване на играта, участникът трябва да попълни регистрационната форма с актуален е-mail, име и фамилия, отговарящи на вписаните в личната му карта, за да получи код за отстъпка на стойност 30 % . Кодът е от 8 символа, състоящ се от букви и цифри, изпратен на електронната му поща (e-mail), с която е извършена регистрацията. 

6.4.4 Участникът трябва да използва изтегленият код на касата в избран от него магазин Мания. С един изтеглен и използван код на каса, участникът има право да участва за една избрана от него награда. 
6.4.5. Кодът за отстъпка се използва еднократно. Кодът за отстъпка важи само при покупка на дрехи втора употреба в магазини Мания на територията на Република България. 
6.4.6 Няма ограничение в броя изтеглени и използвани кодове на касите в магазини Мания от един регистриран участник. 

6.5. Ограничения за участие: Не може да бъде участник в Кампанията лице, което е съдружник или акционер, или работи по трудово правоотношение, или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Кампанията преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Кампанията самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано. 6.6. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители; дублиране на имена от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази кампания; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта; други форсмажорни обстоятелства. 

6.7. Продължителност на Кампанията: Участникът има право да изтегли код за отстъпка в размер на 30 % в периода от 09.03.2017. до 15.04.2017г., включително. За да се включи в томболата, участникът трябва да използва отстъпката в периода 09.03.2017 до 25.04.2017 г. на касите в избран от него магазин Мания

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *