ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 барбекюта, 30 колонки и 10 Bubble Bed от Bonduelle

Общи Условия на Играта 
Настоящите правила за участие уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта на Bonduelle „Нарисувай ми пролет“ („Играта“). 
Организатор на Играта е „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, Бул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ БОИЛА, София 1138 
Играта стартира на в 0:00 часа на 06.04.2017г. и продължава до 23:59 ч. на 30.04.2017г. включително. 
Официалните правила се публикуват преди началото на кампанията и ще бъдат достъпни за целия период на провеждането й на http://www.narisuvaimiprolet.bg/ 
Организаторът на Събитието си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на: http://www.narisuvaimiprolet.bg/ 

С участието си в кампанията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете й. 
Играта се организира и провежда на територията на Република България. 
В Играта участват всички консервирани и/или замразени зеленчуци с марка Bonduelle, които се продават на територията на Република България. 

Право на участие в Играта 
В Играта имат право да участват дееспособни физически лица (Участници), които са навършили 18 години, с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на Bonduelle и Дентсу Иджис Нетуърк България ООД, както и членове на техните семейства, в това число деца, родители, братя, сестри, съпрузи. Юридически лица нямат право да участват в Играта. 
Участие в Играта е възможно при спазване на нейните Правила и Условия. 

ІІІ. Условия за участие в Играта 
За да участвате в играта в периода от 0:00 часа на 06.04.2017г. до 23:59 ч. на 30.04.2017г. включително, всяко лице, което отговаря на изискванията на т. 5 по- горе, може да участва в томбола и да спечели една от наградите описани в Т.9 
 Bubble Bed – 10 броя 
 Портативни Bluetooth Колонки – 30 броя 
 Барбекю – 10 броя 

Участието в играта не е обвързано с покупка. Всеки желаещ да участва в предизвикателството, следва да приготви ястие/създаде „картина“ с участието на поне един продукт с марка Bonduelle (Бондюел) консервиран и/или замразен, да заснеме 3 снимки от процеса на приготвяне/рисуване и ги качи на интернет адреса на играта http://www.narisuvaimiprolet.bg/. Снимките трябва да бъдат от целия процес на приготвяне на ястието – начало, междинен етап, финал (краен резултат). 
Снимките, които се качват на сайта http://www.narisuvaimiprolet.bg/ не трябва да са по-големи от 4 МБ и трябва да са в jpg. формат. Колажи не се приемат. На поне 1 от 3-те снимки трябва ясно да се вижда използваният продукт с марка Bonduelle. 

След като качат 3 снимки от процеса на приготвянe/рисуване, участниците трябва да се регистрират, като попълнят онлайн формата за регистрация на интернет адреса. 
След качване на снимките, те се появяват в галерията, под формата на .gif след задължителна валидизация, която се извършва в рамките на деня или за снимки, качени през уикенда – в понеделник. 
След администраторско одобрение на снимките, те ще бъдат преобразувани в .gif формат и потребителят може да ги сподели в социалните мрежи. 
Всеки участник може да участва в Играта до три пъти. 
Един участник може да спечели само по ЕДНА НАГРАДА. 
Регистрация за томболата може да бъде направена до 23:59 ч. на 30.04.2017г 

Награди 
Наградите в Играта са: 
 Bubble Bed – 10 броя 
 Портативни Bluetooth Колонки – 30 броя 
 Барбекю – 10 броя V. Определяне на печелившите Участници и получаване на наградите 

Наградите ще бъдат изтеглени чрез провеждането на томбола на случаен принцип. 
Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 03.05.2017г. 5.3. В томболата за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, посочени в тези Правила. 
Участниците, които са спечелили награда по реда описан по-горе трябва да са посочили точен адрес: Град, улица, блок, вход, апартамент, телефон, и-мейл. 
До три дни след тегленето на томболата на сайта http://www.narisuvaimiprolet.bg/ измежду участниците, качили снимки според правилата, се публикуват печелившите. Наградите ще бъда доставени до две седмици след обявяването на печелившите участници на интернет страницата http://www.narisuvaimiprolet.bg/ 

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. 
В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговата воля, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с друг вид награда на същата стойност. 
Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и организаторът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и който не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок до 15 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на http://www.narisuvaimiprolet.bg/, то това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на резервен участник, отговарящ на условията. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *