ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 награди всяка седмица от Britos

Играта „Започни пролетта с награда, играй с Britos“, за кратко по-долу наречена ИГРАТА, се организира от „Бритос” ЕООД, за кратко по-долу наречен „ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА” или „ОРГАНИЗАТОР”. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по- долу правила на ИГРАТА, наречени за кратко ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.

ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА ще бъдат достъпни за целия период на играта на интернет страницата www.game.britos.bg . ОРГАНИЗАТОРЪТ НА ИГРАТА си запазва правото да променя или допълва ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.game.britos.bg .

Играта стартира на 3-и април 2017 (понеделник) и ще продължи до 14-и май 2017 (неделя). Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на ОРГАНИЗАТОРА, като това трябва да бъде публикувано на интернет страницата www.game.britos.bg .

Участието в настоящата ИГРА е обвързано с покупка. ИГРАТА е валидна за всички дееспособни физически лица, над 18 годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. В играта нямат право да участват служителите на „Бритос“ ЕООД и „Интерпартнерс“ АД, както и членове на техните семейства. 

За да включи в ИГРАТА, УЧАСТНИКЪТ следва да закупи продукт Britos с PET разфасовка от 0,6 л, 1 л или 2 л, обозначен с промоционален етикет и да регистрира промоционалния код, който се намира под капачката на интернет-адрес www.game.britos.bg. Всеки УЧАСТНИК трябва да запази капачките с регистрирани промоционални кодове. 

Системата отчита една регистрация за успешна тогава, когато УЧАСТНИКЪТ е попълнил всички полета в регистрационната форма: име и фамилия, адрес, e-mail, телефонен номер и валиден промоционален код. Такава регистрация се счита за валидна. 

Всяка валидна регистрация дава право на участие в седмичните тегления на награди, както следва: 
 1 валидна регистрация на промоционален код дава право на участие в жребия за малки седмични награда 
 5 валидни регистрации на промоционални кодове дават право на участие в жребия за голямата седмична награда 

Всяка седмица, в избран от ОРГАНИЗАТОРА ден, на лотариен принцип се теглят седмични награди, а в тегленото участват всички валидни регистрации, въведени в рамките на ИГРАТА. Общата продължителност на ИГРАТА е 6 седмици и жребият за седмичните награди ще бъде теглен 6 пъти на следните дати – 11 април, 18 април, 25 април, 2 май, 9 май и 16 май 2017 г., освен ако Организаторът по своя преценка не определи друга дата от седмицата. 

Всеки УЧАСТНИК има право на неограничен брой валидни регистрации. Една валидна регистрация може да спечели само една награда. Промоционалнен код може да бъде регистриран еднократно. В случай на опит за повторната му регистрация, ще бъде отчетен като невалиден. Ако промоционален код бъде публикуван от участник, на което и да е друго публично място, интернет страница и други, с изключение интернет-адрес www.game.britos.bg, то публикуваният промоционален код ще бъде анулиран. 

Наградите в играта се теглят на седмичен принцип. В зависимост от броя на регистрираните капачки, участниците участват в жребий за теглене на награди. 

Наградите определени за ИГРАТА на седмична база са: Малки седмични награди, изискващи валидна регистрация на 1 промоционален код: 
– Барбекю-грил, 10 бр. 
– Кошница за пикник, 10 бр.
– Хладилна чанта, 12 бр. – Хамак, 12 бр. 
– Комплект федербал, 25 бр. 
– Комплект от 2 чаши Britos, 30 бр. 

Всеки печеливш участник получава една предметна награда за регистрирания си промоционален код. Голяма седмична награда, изискваща валидна регистрация на 5 промоционални кода: – Спа уикенд за двама в хотел Royal Spa Велинград (две нощувки с включени закуски и вечери и ползване на басейн и спа). Всички транспортни разходи са за сметка на печелившия участник. Стойността на наградите е съобразена с разпоредбите на чл. 36, ал. 3 от Закона за защита на конкуренцията. ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигури и предостави на УЧАСТНИК, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, удостоверение/справка или друг документ, удостоверяащ стойността на наградата. 

Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С настоящото ОРГАНИЗАТОРЪТ информира участниците, че всяко лице, което е спечелило награда с пазарна стойност над 30 лева, е необходимо да го декларира в годишната си данъчна декларация съгласно сроковете и условията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *