ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 кухненски робота, 10 хлебопекарни и 100 чифта стерео слушалки

Участниците в настоящата игра дават своето съгласие Хенкел България и Организаторите да съхраняват, използват и споделят лични им данни с трети страни, където това е необходимо, съгласно задълженията на тази игра, като, но не само с куриерските фирми при уточняване подробностите относно доставка на предметните награди и др.

Организатори на играта на REX са “Ноубъл Графикс” ООД.

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва и/или изменя Официалните Правила, като допълненията и/или измененията и промените влизат в сила от датата на официалното им публикуване на Интернет адрес: www.rexpromo.bg

Спонсор на наградите в играта е Хенкел България, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК: 203767229, с адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. “Младост 4”, Бизнес Парк София,бл.2, ет.4, наречено по-долу накратко „Спонсор”.

Играта стартира на 01.04.2017 г. и продължава до 31.05.2017 г. включително.

Описание на томболата на REX.
Играта на REX e игра с предметни награди, които участниците печелят чрез теглене на томбола в края на кампанията.

Право на участие има всяко физическо лице, навършило 18 години с местожителство Република България.

Играта ще бъде обявена със своите правила на следната уеб страница, а именно: www.rexpromo.bg


За спечелване на една от наградите, участникът трябва:
А) Да закупи стока с търговска марка REX на минимална стойност 4.99 лв.
Б) Да регистрира номера на касовата бележка в уебсайта www.rexpromo.bg
В) Да предостави телефонен номер и имейл адрес за контакт


Наградите, които ще бъдат раздадени са както следва:


– 10 броя кухненски роботи с марка Philips – Philips Avance Collection Кухненски робот HR7778/00 1300 W, компактна конструкция „4 в 1“, 3,4 л купа, автоматични бутони с едно докосване.
– 10 броя хлебопекарна с марка Philips – Philips Daily Collection Уред за приготвяне на хляб HD9015/30 12 менюта 1000 г в бяло, таймер за забавяне до 13 часа.
– 100 броя стерео слушалки с марка Philips – Philips In-Ear SHE1350/00, цвят черен, дължина на кабел 1м, честотен обхват 12HZ-22KHZ, чувствителност 100DBВсички, включили се в играта и регистрирали касов бон на сайта www.rexpromo.bg, участват в томбола. След изтичане на периода на играта, но не по – късно от 02.06.2017г., печелившите ще бъдат изтеглени с жребий на случаен принцип. Имената на всички печеливши ще бъдат качени в сайта www.rexpromo.bg, за което всеки участник дава своето предварително съгласие с приемането на настоящите условия. Всеки печеливш ще бъде известен и по телефона и/или по имейл за наградата, която е спечелил и ще получи подробни инструкции относно процедурата по получаване на наградата.


На 02.06.2017г., в деня на изтичане на играта ще бъдат изтеглени победителите.
В тегленето ще бъдат включени всички участници, регистрирали се в играта. Печелившият за всяка отделна награда е само един и може да спечели само една награда с един касов бон.
След края на играта и след раздаване на наградите при необходимост ще се проведе изравнително теглене на печеливши при условие, че през периода са останали нераздадени награди, поради това, че:
– спечелилите не са били намерени от организаторите;
– има несъответствие с механизма на играта.

При невъзможност да бъдат раздадени част от наградите поради по-горе описаните условия, ще се проведе допълнително теглене на резервни печеливши.
Един месец след края на промоцията и след раздаване на всички награди, във сайта www.rexpromo.bg ще бъде публикуван окончателния списък на всички печеливши участници в томболата на REX.

Организаторите на играта си запазват правото да променят списъка с имената на спечелилите участници, които не отговарят на условията за получаване на наградите, описани в официалните правила на играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *