ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пътуване на L.A., парични награди на стойност 4000 лв. и козметични комплекти

Facebook, YouTube и Instagram не спонсорират, не администрират, нито поддържат по какъвто и да било начин тази промоция и тя не е свързана с тях по какъвто и да било начин. Чрез своето включване в творческия конкурс Вие потвърждавате, че сте съгласни да преотстъпите своите данни на компанията L’Oréal Балкан ООД, а не на Facebook, YouTube и Instagram.
Организатор на творческия конкурс с название «Награда за най-добро лице на NYX Бълга̀рия 2017» (по-долу в текста “Конкурсът”) е L’Oréal Балкан ООД, бул. «Зоран Джинджич» 64a, 11000 Белград (по-долу “Организаторът”). Конкурсът се организира с цел рекламиране на Организатора.Правилата на Конкурса (“Правилата”) ще бъдат обявени в сайта за участие в Конкурса на адрес https://faceawards.nyxcosmetics.rs
ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Конкурсът е открит за всички пълнолетни физически лица, граждани на Република Бълга̀рия, които имат регистриран адрес или местожителство на територията на Република Бълга̀рия, (по-долу „Участници“).

Служителите на Организатора и членовете на тесния семеен кръг на служителите както и всяко лице, свързано с този Конкурс, не могат да участват в Конкурса. Юридическите лица не могат да бъдат Участници в Конкурса.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

Конкурсът ще се проведе през периода от 10.03.2017 г до 23:59 часа на 30.06.2017г.

КАК СЕ УЧАСТВА? (ЗАЯВЛЕНИЯ)

За да участва в конкурса, участникът трябва в периода, посочен в член 4 на настоящите Правила да направи следното:Да посети сайта за участие в Конкурса на адрес https://faceawards.nyxcosmetics.bg

 •  ДА ПОПЪЛНИ:
  • Име и фамилия
  • Пол
  • Дата на раждане
  • E-mail
  • Телефонен номер
  • Адрес и пощенски код
  • Град
 • Да прикачи Видео приложение (урок по гримиране) в който да покаже любимия си make-up look като
  • Видеото не може да бъде по-дълго от 15 (петнадесет) минути;
  • Във видеото може да бъде показан собствен look или look интерпретиран върху модел; ако във видеото се използва модел, моделът трябва да бъде пълнолетно лице;
  • Във видеото могат да се използват козметични продукти по избор: между другото, марката и логото на продуктите не бива да се показват или споменават във видеозаписа
  • Заявлението трябва да бъде на български език;
  • Заявлението трябва да бъде във формат съгласно правилата на YouTube : AVI, FLV, MOV, MP4, MPEG4, MPEGPS, 3GPP, WebM, или WMV формат;
  • Заявлението трябва да покрива условията на YouTube за предоставяне на услуги, достъпни на http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms и насоките на мрежата на http://www.youtube.com/t/community_guidelines;
  • Участниците са съгласни докато тече Конкурсът да не споделят видеозаписите във Facebook или в други социални мрежи
  • Един Участник може да участва само с едно заявление в съответния Конкурс.
След приключване на срока за подаване на заявления за участие в Конкурса, жури от специалисти ще избере 20-те най-подходящи заявления по критерии за креативност, оригиналност и съответствие с поставената Конкурсна задача, което включва и показване на талант и умения от страна на участника, качество на презентацията и качество на видеото.

Имената на общо 20-те избрани участника ще бъдат обявени на сайта на Конкурса на адрес https://faceawards.nyxcosmetics.bg, включително до 07.04.2017.Няколко участника с еднаква фамилия и еднакъв адрес ще се считат за един победител.На избраните участници ще бъдат предоставени пакети с NYX Professional Makeup продукти за изработването на “look” за всеки следващ кръг на Конкурса:

 • Всеки от 20-те най-добри финалисти ще трябва да заснеме ново видео за първото предизвикателство (кръг),т.е. нов make-up look по зададената тема, която ще им бъде обявена на 10.04.2017. Всичките 20 финалиста трябва да качат своето ново видео на своя си YouTube канал най-късно до 23:59 часа на 28.05.2017. Решението за преминаване в следващия кръг ще вземат зрителите/ последователите на конкурса чрез гласуване на https://faceawards.nyxcosmetics.rs. Линиите за гласуване ще бъде отворени в периода от 06.07. до 23:59 часа на 10.07.2017. Всеки зрител/ последовател на конкурса може да гласува до три пъти дневно, всеки път за един и същи участник или за различни участници.
 • Когато гласуването за първото предизвикателство приключи, ще бъдат събрани гласовете за всяко предадено видео и ще бъде обявено кого общността на NYX Professional Makeup е избрала между 10-те най-добри финалисти. Десетте най-добри финалисти ще бъдат обявени на 8.05.2017.
 • 10 най-добри beauty блогъри ще получат второто предизвикателство на 08.05.2017. Участниците ще имат две седмици да създадат изцяло нов look и видео урок, който трябва да качат най-късно до 23:59 часа на 27.05.2017 на собствения си YouTube канал. Финалният победител ще бъде избран от зрителите/ последователи на конкурса чрез гласуване на https://faceawards.nyxcosmetics.rs. Линиите за гласуване ще бъдат отворени в периода от 8.5. до 23:59 часа на 27.05.2017. Всеки зрител/ последовател на Конкурса може да гласува до три пъти дневно, винаги за един и същи участник.
 • Когато приключи гласуването за второто предизвикателство, ще бъдат събрани гласовете за всяко предадено видео и ще бъде обявено кого е избрала общността на NYX Professional Makeup за 5-те най-добри финалиста. Петте най-добри финалиста ще бъдат обявени на 5.06.2017.
 • 5 най-добри beauty блогъра ще получат третото предизвикателство на 5.06.2017. Участниците ще имат две седмици да създадат изцяло нов look и видео урок, който трябва да качат най-късно до 23:59 часа на 25.06.2017 на собствения си YouTube канал. Зрителите/ последователи на конкурса ще определят финалния победител чрез гласуване на живо на финала на 30.06.2017.
 • По време на финала на живо ще бъде определено на кого се присъжда титлата Български NYX Professional Makeup Beauty Блогър на годината, който заедно с това ще получи и главната награда. Победителят също така ще бъде обявен и на адрес https://faceawards.nyxcosmetics.bg 1.07.2017.

Наградният фонд включва:
 • 20 NYX Professional Makeup пакета за 20-те Участника с най-много гласове в първия кръг на Конкурса.
 • 10 NYX Professional Makeup пакета за 10-те Участника с най-много гласове във втория кръг на Конкурса
 • 5 NYX Professional Makeup пакета за 5-те Участника с най-много гласове в третия кръг на Конкурса.
 • Всеки от 5-те участника в третия кръг ще получи продукти на NYX Professional Makeup за една година.
 • Парична награда от 4000 лева очаква всеки един от 3-мата най-добри участника в трети кръг
 • Разходите за пътуване и настаняване в Лос Анжелис на финалния победител. Пътуването ще се осъществи през август 2017.
Участниците ще бъдат дисквалифицирани от Конкурса ако използват фалшиви имена, за да се регистрират. Организаторът може по собствена преценка да дисквалифицира всеки участник, ако потвърди основателното си съмнение, че същият използва фалшиво име (имена), за да се регистрира.
Организаторът си запазва правото да отстрани заявление от Конкурса поради обидно съдържание на расова, национална, полова или която и да било друга основа и автоматично може да изключи Участника от Конкурса.
Участници, които участват в Конкурса, нямат право да изискват награждаване по друг начин или награди с по-голяма стойност от посочените в тези Правила. Наградата не може да бъде заменена с паричната й равностойност, други продукти или услуги. С предаването на наградата приключват всички задължения на Организатора на Конкурса към победителите.
Организаторът при никакви условия и по никакъв начин не носи отговорност за закъснение, промяна, пречки, прекъсвания, отклонения или замяна, недостъпност на наградата (наградите) поради национални празници или други обстоятелства, които могат да повлияят на получаването и използването на наградата, нито за каквато и да било постъпка или пропуск, възникнали поради използването на какъвто и да било вид транспорт, които са включени в наградата (наградите). Организаторът не носи отговорност в случай на неизпълнение на задълженията си поради настъпване на непреодолима сила или ако данните, посочени от участника, са неточни.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *