ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 6 екскурзии за двама, 12 куфара и 120 подаръчни комплекта Cif & Domestos

Промоционалната кампания „ПОЧИСТИ И ПЪТУВАЙ“ (по-нататък наричана “Кампанията” или „Промоционалната кампания”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД”, с ЕИК 121796402, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. “Младост 4”, Бизнес парк София, сграда 3, ет. 1, със съдействието на рекламна агенция „ОМЕН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Доспат“ 60-62”, ЕИК 175231883, наричани нататък в текста “Организатори”. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД”.

Промоционалната кампания „ПОЧИСТИ И ПЪТУВАЙ“ стартира на 20.03.2017 г. и продължава до 07.05.2017 г., включително.

Участието в Кампанията за седмичните и големите награди не е обвързано с покупка. 

Всеки участник, който отговаря на условията, описани в чл. 3 от настоящия Правилник, има право да участва и да спечели награда, предоставяна в Кампанията, в случай че е осъществил необходимата регистрация съгласно раздел 5 „Механизъм”, съответно е гласувал за локация чрез натискане на бутона „Харесай“, която да бъде изчистена, и е споделил (натиснал е бутона „Сподели“) локацията, за която е гласувал в профила си във Facebook.

Всеки участник може да извърши само една регистрация, като може да спечели само една седмична и само една голяма награда в Кампанията.

Механизъм:
Официалната страница на Кампанията е www.cleanandtravel.com
Всеки, който отговаря на изискванията за участие и желае да вземе участие в тегленето за седмичните и големите награди, следва да осъществи следното:
Да посети www.cleanandtravel.com и да се регистрира чрез собствения си Facebook профил, като предостави достъп на приложението до профила си, чрез собствения си Google акаунт, e-mail и телефон.

Да гласува за локацията, която иска да бъде почистена от Организаторите, чрез натискане на бутона „Харесай“ и да натисне бутона „Сподели”, с което да сподели избраната от участника локация в профила си във Facebook. Всеки участник ще може да гласува само веднъж през едно IP. Гласуването може да стане само през бутона „Харесай“ на сайта www.cleanandtravel.com. Гласовете са видими в реално време. Споделянето на локацията във FB следва да е публично в профила на участника във Facebook.

При осъществяване на предвиденото в т.5.2 и предоставяне на пълна, точна и ясна информация, ще се счита, че участникът се е регистрирал успешно в Кампанията и може да бъде избран за спечелване на една от седмичните и една от големите награди.
Четири дни след изтичане промоционалния период на Кампанията, на www.cleanandtravel.com ще бъдат обявени 3-те (трите) локации, които са събрали най-голям брой гласове по време на Кампанията.
Те ще бъдат почистени и освежени, за да се превърнат в по-чисти места.

Награди:
По време на цялата кампания, на случаен принцип от всички участници, осъществили успешна регистрация, гласуване и споделяне във Facebook към момента на извършване на съответното теглене, ще бъдат изтеглени печеливши, които ще спечелят една от следните седмични награди:
  • 12 бр куфари за пътуване, всеки от които на стойност 220лв с ДДС
  • 120 бр подаръчни комплекти с продукти за почистване Cif & Domestos. Всеки комплект е на стойност 6.50лв с ДДС.
Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

След определянето на трите локации по чл.5.4. измежду всички участници в Кампанията, ще бъдат изтеглени печеливши, които ще спечелят една от големите награди:
6 броя екскурзии за двама – до локациите по чл. 5.4. в периода от 19.05.2017 до 19.06.2017, на дати, посочени от Организатора, включващи 2 нощувки в хотел, избран от Организаторите, организиран превоз, посещение на забележителности в близост до локацията, по график и условия, определени от Организаторите. Печелившите ще имат възможност да участват и в почистването на локациите. Всяка екскурзия е на стойност от 800лв. до 1 000лв с ДДС, в зависимост от локцаията. Организаторът не носи отговорност, в случай че печеливш няма възможност да се възползва от наградата.

Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:
  • Седмични награди се теглят на 03.04.2017; 10.04.2017; 18.04.2017; 24.04.2017; 2.05.2017; 8.05.2017;
  • Големите награди ще бъдат изтелени на 08.05.2017

При всяко едно от тегленията на награди, ще бъдат изтеглени и по 3 (трима) резервни участника, в случай на дисквалифициран печеливш, отказ от награда или невъзможност за свързване с печелившия. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип.

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на страницата www.cleanandtravel.com най-късно 5 (пет) дни след датата на изтеглянето им.
Организаторите се свързват с печелившите на посочените от тях телефонни номера при осъществяване на регистрация в срок от 5 (пет) работни дни или на посочените от участници електронни адреси.
В случай че Организаторите не получат обратна връзка с точен адрес и телефон за доставка на наградата до 5 (пет) работни дни след обявяване на съответния победител или победителят няма възможност да се възползва от наградата, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен печеливш.
В случай че Организаторите не могат да се свържат с печеливш поради и/или несъответстващи имена и/или телефонен номер, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен печеливш.

За получаване на наградата всеки печеливш следва да представи на Организаторите или на техни подизпълнители документ за самоличност при получаване на наградата. Организаторите предоставят седмичните награди в срок до 45 дни след приключване на Кампанията.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *