ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете фотоапарат Canon EOS 700D и още награди от Lidl

Настоящите Правила за участие („Правилата„) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Пролетта вдъхновява“ („Играта„).
Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта (идентификационен № 286250), е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587 със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора„).
Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 13.03.2017 г. до 23:59 часа на  02.04.2017 г. („Период на провеждане”).
Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.   
Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци„). Юридически лица нямат право да участват в Играта.   
За да участва в Играта всеки Участник трябва да посети страницата  www.lidl.bg/prolet или spisanie.lidl.bg. да изчака да се зареди прозореца на играта и да кликне върху бутон участвай, който насочва към страницата с въпроса за деня. Участникът трябва да посочи предпочитан отговор на въпроса, да попълни съответната информация в предвидените за тази цел полета: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер (не е задължителен), да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Регистрирай се“.

Всеки Участник може да се регистрира само веднъж на ден (т.е. само по един път за всяка дневна награда)  при спазване на изискванията на т.7.

Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.
След регистриране на Участник за дневната награда, той автоматично бива включен в томболата за голямата награда и не е нужно да се регистрира допълнително.
Броят участия за дневни награди не увеличава шанса за спечелването на голямата награда.
С регистрацията си в Играта по реда на т.7 по-горе всеки Участник може да спечели:
съответната награда за деня, която ще бъде определена от Организатора измежду:
– кошници с продукти Фаворина на стойност 35 (трийсет и пет) лева всяка (общо 4 кошници за Периода на Играта);

– пакет от 4 ( четири билета) от София Филм Фест ( за филм/и по избор)  (общо 4  пакета ( 4х4 билета) за Периода на Играта)
– пособия за дома и градината (общо 13 броя за Периода на Играта)

Конкретната награда за деня (кошница с продукти, билети или пособие за дома или градината) е видима за Участниците в прозореца за отговор на въпроса на деня и регистрация.
Всеки Участник, регистрирал се в рамките на съответния ден (от 00:01 до 23:59 часа), участва в томбола за предвидената от Организатора за този ден награда,
голямата награда – полупрофесионален фотоапарат Canon EOS 700D на стойност до 1500 лв.

Всеки Участник, регистрирал се в рамките на Периода на Играта, участва в томбола за голямата награда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *