ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1380 футболни топки и 2760 чаши Heineken

Играта „Приготви се за мача и можеш да спечелиш награда“ (наричана за краткост по-долу „Играта“) се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу „Организатор“) и се провежда на територията на обекти от верига магазини Kaufland. „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД не е организатор на играта. Кампанията се организира от името и за сметка на „Загорка“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ № 41, с ЕИК: 123025273

. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта е валидна само в магазини Kaufland в градовете: София, Перник, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград, , Плевен, Добрич, Силистра, Шумен, Разград, Казанлък, Димитровград, Сливен, Хасково, Ямбол, Враца, Видин, Пазарджик, Монтана, Севлиево, Кюстендил, Ботевград, Търговище, Горна Оряховица, Габрово, Сандански, Кърджали, Дупница, Асеновград, Карлово.

Играта започва в 00:00:00 часа на 06.03.2017 г. и приключва в 23:59:59 часа на 02.04.2017 г.. Спечелените награди се предоставят в срок до 02.04.2017 г. включително.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 1380 броя рекламни футболни топки Хайнекен и 2760 броя рекламни стъклени чаши за бира Хайнекен.

Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора. 12. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо: 

– Да закупи минимум 4бр. Хайнекен продукти, от която и да е опаковка (за 4бр. Хайнекен продукти се зачита и 1 опаковка мултипак Хайнекен кен 4 x 0.5л или 1 кег Heineken 5л) от магазин от веригата Kaufland, в които се провежда активността. 
– Да запази касовата бележка. 

– Да изисква промоционален „Хайнекен билет“ от бюро „Информация“ в магазина от веригата Kaufland след предоставяне на касовата бележка от покупката. След удостоверяване на покупката да вземе своя билет и да провери дали печели една от наградите. Всеки участник има право на един билет за всяка покупка по т. 12.1 при предоставяне на съответната касова бележка. Организаторът и търговската верига, в която се провежда промоцията, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи размера на покупката.  

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *