ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 775 стека с по 4 бутилки Kamenitza

Играта „Довърши историята с приятели“, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Каменица“ АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, ул. «Арх. Камен Петков» 1А, Офис сграда, ет.5, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.

Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите се доставят само на територията на Република България.

Играта стартира на 17-ти март 2017 г. и продължава до 23:59:59 часа на 16-ти април 2017г.
Наградите се получават по куриер за сметка на Организатора в рамките на минимум 20 (двадесет) работни дни след обявяване на спечелилите на Сайта. Всеки участник може да получи наградата си след предоставяне на точен адрес за доставка.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:
Награда Брой награди Описание на наградата
1 “СТЕК KAMENITZA” 775 4 бутилки Kamenitza – 0,5 л.

  • За да участвате в Играта е необходимо да направи следните действия, в посочената по-долу последователност: 1. Посетeте интернет страницата www.kamenitza.bg/game; 2. Потвърдeте, че сте навършили 18 години; 3. Да се запознаете и да потвърдите, че сте съгласни с условията за участие, публикувани на www.kamenitza.bg/game; 4. Да отговорите с по един отговор на всеки от 3-те зададени въпроса – въпросите нямат правилен/грешен отговор; 5. Да се регистрирате за участие чрез попълване на кратка регистрационна форма, предоставяйки следните данни: име, фамилия, email, телефон за връзка, град и адрес, отговарящи на същите от личната ви карта. 6. За период от 24 часа имате право да участвате в играта само веднъж, с един e-mail адрес.

  • При изпълнение на условията на Играта, посочени в т. 7.1 тук по-горе и при извършване на валидна регистрация, участникът и предоставените от него данни автоматично се включват за участие в томболите за изтегляне на наградите, които участникът може да спечели. Регистрацията не може да бъде извършена успешно, ако в регистрационната форма не е попълнена задължителната информация по предходната точка. Регистрации след 24:00 ч. на 16-ти април 2017 г., са технически невъзможни.

  • За определяне на спечелилите ще бъдат проведени 31 (тридесет и една) томболи – по една томбола всеки ден от периода на Играта. Спечелилите ще се публикуват на всеки следващ ден от томболата на Сайта. Спечелилите от тегленията през почивните дни, включително от петък, ще бъдат публикувани на следващия работен ден.

    • Наградите ще бъдат разпределени по равно за всеки ден от периода на Играта – ще бъдат печелени по 25 комплекта бири за всяка от томболите.

  • Спечелилите участници ще бъдат публикувани на Сайта, както и ще бъдат уведомени, че са сред спечелилите чрез потвържаващ email на адреса, който са посочили при регистрирането си в Играта.

  • В срок до 2 работни дни след получаване на email от страна на Организатора, спечелилите участници следва да потвърдят и да предоставят своя точен адрес за предоставяне на наградата.

  • При непотвърждение и непредоставяне на точен адрес за доставка от страна на спечелил участник до 2 работни дни след получаване на email, той губи правото си на награда и наградата се предоставя на изтеглен резервен спечелил.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ