ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечели гарантирани награди от Hot Wheels или удвоете колекцията си

Настоящите правила за участие уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта 
Моята уникална Hot Wheels колекция II („Играта“).
Организатор на Играта е Mattel Inc със съдействието на Дентсу Иджис Нетуърк България ООД и вериги магазини „Хиполенд“, „Комсед“, Kaufland и „Комсед на път“ в бензиностанции OMV („Обекти“).
Играта стартира на 24.02.2017г. и продължава до 16.04.2017г. включително или до изчерпване на промоционалните количества награди.
Играта се организира и провежда на територията на Република България и само във вериги магазини „Хиполенд“, „Комсед“, Kaufland и „Комсед на път“ в бензиностанции OMV.

Право на участие в Играта
В Играта имат право да участват дееспособни физически лица (Участници), които са навършили 18 години. Деца могат да участват единствено със съгласието на Родител/Настойник и чрез предоставяне на валиден телефон и и-мейл адрес на Родител/Настойник при регистрация.
Участие в Играта е възможно при спазване на нейните Правила и Условия.
С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и Условия, достъпни на интернет адрес hotwheelscars.bg и се съгласява да ги спазва.

Условия за участие в Играта в частта „Купи 5 колички Hot Wheels и спечели Батман кола“
При закупени 5 колички Hot Wheels базов модел в периода от 24.02.2017г. до 16.04.2017г. включително, всяко лице, което отговаря на изискванията на т. 5 по-горе може да получи Батман количка Hot Wheels.
За получаване на наградата Батман количка Hot Wheels от вериги магазини „Хиполенд“, „Комсед“ и „Комсед на път“ в бензиностанции OMV е нужно да бъде попълнен талон с 5 Hot Wheels стикера. Талони можете да получите от касата или промо зона на всеки от гореспоменатите Обекти, участващ в промоцията.
Един стикер се получава при покупката на една кола Hot Wheels базов модел (реф. № 5785 за единична количка; реф. № K5904 за опаковка-комплект от 3 коли; реф. № 1806 за опаковка-комплект от 5 коли). Стикерите се предоставят на касата на съответния магазин „Хиполенд“, „Комсед“ или OMV бензиностанция веднага при осъществена покупка на количка Hot Wheels от участващите в промоцията. Играта не важи за други видове колички на Hot Wheels.
За получаване на наградата Батман количка Hot Wheels от вериги магазини Kaufland е нужно да пазите касовата бележка/и от покупката/покупките на 5 колички и да ги представите на гише Информация в магазин от веригата Kaufland.
В промоцията участват колички Hot Wheels базов модел (реф. № 5785 за единична количка; реф. № K5904 за опаковка-комплект от 3 коли; реф. № 1806 за опаковка-комплект от 5 коли). Играта не важи за други видове колички на Hot Wheels.
Наградите колички Батман се предлагат в асортимент от 6 вида и се раздават на случаен принцип, спрямо наличностите в съответния магазин.
Вериги магазини „Хиполенд“ и „Комсед“ разполагат със свой собствен вид талони и стикери. Стикерите от всяка верига магазини важат само за талоните от съответните магазини и наградата може да бъде получена само от съответната верига магазини. Напр. стикери на Хиполенд не могат да се използват с талони на Комсед и обратно.
Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти. Покупката на всеки 5 колички и предаването на съответния попълнен талон със стикери и/или набор от касови бележки дава право за получаване на нова Батман количка Hot Wheels.

Условия за участие в Играта в частта „Удвои своята колекция“
Снимайте своята Hot Wheels колекция от колички и качете снимката на уебсайта hotwheelscars.bg в периода от 24.02. до 16.04.
Всички снимки подлежат на контрол преди да бъдат качени на сайта и одобрени за участие.
Чрез участието в играта и изпращане на снимки Участниците предоставят на Mattel пълни права върху снимките.
Играта предоставя за награда удвояване на представената в снимката колекция колички Hot Wheels.Например, ако Участникът разполага с 50 колички Hot Wheels, с чиято снимка е участвал в Играта, той ще получи за награда 50 нови колички Hot Wheels.
Печелившият в Играта ще бъде изтеглен в присъствието на нотариус в срок от 10 дни след приключване на Играта.
Печелившият Участник ще бъде уведомен чрез предоставените данни за контакт – телефон и и-мейл. В случай на невъзможност да се свържем с Участник в срок от 10 дни, на негово място ще бъде изтеглен нов печеливш.
Mattel не носи отговорност за неправилно подадени данни за контакт.
Печелившият участник ще бъде обявен и на www.hotwheelscars.bg.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *